Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
x

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΤΖΗΔΩΝ Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ

Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να αποτυπωθούν τα ρέματα, να εντοπιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να αποδοθούν για ανάπτυξη δραστρηριοτήτων.

Στην έναρξη κτηματογραφικών εργασιών προχωρά άμεσα η ΕΥΑΘ Παγίων όσων αφορά το ρέμα Κυβερνείου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν αφορούν στο τμήμα του ρέματος στην περιοχή «Τροχιοδρομικών» (περιοχή Χαριλάου) του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται μεταξύ της Περιφερειακής Τάφρου και της οδού Αναξιμάνδρου και ορίζεται από την οδό Αιακού, την οδό Αναξιμάνδρου, την οδό Πλαστήρα, την περιφερειακή τάφρο και τα διοικητικά όρια μεταξύ των δήμων Θεσσαλονίκης –Πυλαίας.

Θα κατατεθεί πρόταση καθορισμού των οριογραμμών του υφιστάμενου ανοικτού τμήματος του ρέματος καθώς και πρόταση χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής, για την ένταξη της συγκεκριμένης περιοχής στο σχέδιο πόλεως.

Σκοπός αυτών των ενεργειών που εμπίπτουν στο πλαίσιο υποχρεώσεων της ΕΑΥΘ ΠΑΓΙΩΝ είναι να αποτυπωθούν τα ρέματα, να εντοπιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη συνέχεια να αποδοθούν για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχες κτηματογραφικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν και για το ρέμα Χορτατζήδων. Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος «Χορτατζήδων» (ή Στρωμνιτσιωτών) στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών του Δ. Θεσσαλονίκης που περικλείεται μεταξύ των οδών Κυριακίδη – Μάτση – Σκουφά – Γ΄ Σεπτεμβρίου.Μάλιστα, η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ έχει προχωρήσει σε 19 αγωγές για καταπάτηση της ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ.

Θα κατατεθεί πρόταση καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος καθώς και πρόταση χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής για ένταξη στο σχέδιο πόλεως της συγκεκριμένης περιοχής.

Οι παραπάνω εργασίες υλοποιούνται από την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ, προκειμένου να αποφευχθεί η αυθαίρετη καταπάτηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση των περικλειόμενων περιοχών.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά  το νομικό πλαίσιο που αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ καθώς και στα ρέματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της, στον ανανεωμένο ιστότοτοπο: eyathpagion.gr.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ