Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
x

KLEEMANN: ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

Οι διεθνείς πωλήσεις αντιπροσωπεύουν πλέον το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών. Κάμψη στη κερδοφορία λόγω αυξημένων εκπτώσεων.

Mε αύξηση κύκλου εργασιών, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το εννεάμηνο για τον όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το εννεάμηνο του 2015 ανέρχεται σε 71,7 εκ ευρώ έναντι 67,8 εκ ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι διεθνείς πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 6,1% και ανέρχονται πλέον στο 90% του τζίρου, ενώ οι πωλήσεις εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση 3,3%.

Η επιβολή των capital controls επέδρασε αρνητικά στις πωλήσεις εσωτερικού κατά το τρίτο τρίμηνο με το συνολικό τζίρο να ανέρχεται σε 23,9 εκ ευρώ από 27,5 εκ ευρώ. Επίσης, η κερδοφορία της περιόδου δέχθηκε πίεση λόγω αυξημένων εκπτώσεων προς πελάτες, ώστε να αντισταθμιστεί η διεθνής συγκυρία σε αγορές όπως της Τουρκίας και της Ρωσίας που πέρασαν παρατεταμένο διάστημα πολιτικής αστάθειας, αλλά και ισχυρών διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών τους. Ως αποτέλεσμα το EBITDA του ομίλου στο εννεάμηνο 2015, διαμορφώθηκε σε 5,3 εκ ευρώ από 6,6 εκ ευρώ στο εννεάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 1,7 εκ ευρώ από 2,4 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, ο Όμιλος μέσα στο 2015 προχώρησε στην ίδρυση δύο εμπορικών θυγατρικών εταιριών στην Κροατία και τη Γερμανία, καθώς και στην εξαγορά εμπορικής εταιρείας στην Αυστραλία, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του στις αγορές αυτές. Ο όμιλος Kleemann πλέον, έχει παρουσία μέσω θυγατρικών και γραφείων αντιπροσώπευσης σε 15 χώρες και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων έχει αυξηθεί σε 1.127 άτομα από 1.020 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η διοίκηση για το κλείσιμο του 2015 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, έχοντας ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ