Κυριακή 29 Μαΐου 2022
x

ΚΙΛΚΙΣ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΠΔ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΟ

Εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για τον καθορισμό χώρου νέων Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Χέρσου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος τέταρτο αρ. φύλλου 979 στις 31 Δεκεμβρίου 2021) η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου νέων Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Χέρσου σε εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή πλησίον του οικισμού, όπως και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, με Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Πρόκειται για την αίσια κατάληξη ενός πάγιου όσο και πολύχρονου αιτήματος, δοθέντος του κορεσμού των υφιστάμενων Κοιμητηρίων και της πιεστικής ανάγκης εξεύρεσης νέου χώρου ταφών, το οποίο ανέδειξαν και προώθησαν προς υλοποίηση η Δημοτική Αρχή του πρώην δήμου Χέρσου το 2009 και στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή Κιλκίς το 2016 με θετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων μαζί με αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών», τονίζεται σχετικά στην ανακοίνωση του δήμου Κιλκίς.      
                                                                                                                          
«Ουσιαστικό ρόλο στην οριστική πράξη του εγκεκριμένου διαγράμματος χωροθέτησης των νέων Κοιμητηρίων διαδραμάτισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς με παρέμβασή του στον συναρμόδιο υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά», υπογραμμίεται.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκριτική πράξη του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου:  

- εντός του καθοριζόμενου χώρου νέων Κοιμητηρίων καθορίζονται χώροι πλατείας, στάθμευσης, καύσης λουλουδιών, εστίασης και εκκλησίας

- Στους παραπάνω χώρους εστίασης και εκκλησίας καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφάνειας του χώρου

β. Συντελεστής δόμησης: 0,4

γ. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων του χώρου εστίασης: 2

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ανεγερθησομένων κτηρίων: 7,5 μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 μέτρο σε περίπτωση κατασκευής στέγης

ε. Τα κτήρια πρέπει να απέχουν 4 μέτρα από τις ρυμοτομικές γραμμές

στ. Επιβάλλεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο υπ’ αρ. 30985/9-8-2010 έγγραφο της ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας του χώρου.       
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ