Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
x

ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Η εταιρεία στοχεύει στην ενημέρωση και στην ανταλλαγή απόψεων για τη ΜΠΚΕ του νέου επενδυτικού σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση όλων όσοι το επιθυμούν στοχεύει η Ελληνικός Χρυσός, η οποία στις 15 Ιουλίου έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων που αφορά στο νέο επενδυτικό σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Πρόκειται για μια άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση όλων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων του έργου ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Σκοπός της μελέτης είναι να παρέχει σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, πληροφορίες σχετικές με το σχεδιασμό του έργου, τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα για τον περιορισμό τους, καθώς και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για τη διαχείριση και παρακολούθηση αυτών - από την κατασκευή και τη λειτουργία έως και το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Η διαβούλευση της μελέτης θα διαρκέσει για δυο μήνες. Κατά το δίμηνο αυτό θα υπάρξει μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των οποίων όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις, τις ανησυχίες, αλλά και τις προτάσεις τους.

Οι ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δυο κύκλους, ο πρώτος θα έχει διάρκεια από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου, ενώ ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς ακόμη να είναι καθορισμένες οι ημερομηνίες.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση στο Στρατώνι, την Τετάρτη 27 Ιουλίου στο Παλαιοχώρι και την Πέμπτη 28 Ιουλίου στην Ολυμπιάδα. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του διμήνου θα υπάρξουν και κλειστές εκδηλώσεις για φορείς και συλλογικότητες που θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους και να ενημερωθούν για την επένδυση.

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα https://www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras αλλά και από το Κέντρο Πληροφοριών που έχει δημιουργήσει η Ελληνικός Χρυσός στο Νεοχώρι (Κτήριο Κοινοτικού Καταστήματος) που λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ΜΠΚΕ έγινε με πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός επιπρόσθετα της θεσμικής ΜΠΕ που είναι απαιτούμενη από τον νόμο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταρείας, πρόκειται για μια μελέτη που επεκτείνει σε βάθος την ανάλυση τόσο στις περιβαλλοντικές όσο και στις κοινωνικές επιδράσεις του έργου.

Μέσα από τις παρακάτω ερωτοαπαντήσεις παρουσιάζονται επιπρόσθετες πτυχές για τη ΜΠΚΕ.

Τι είναι η ΜΠΚΕ και σε τι διαφέρει από τη ΜΠΕ;

Η ΜΠΚΕ είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων της Ελληνικός Χρυσός.

Αναλύει διεξοδικά και σε βάθος όλες τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους του έργου και τις παρουσιάζει συνολικά και με διαφάνεια σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Σκοπός της είναι να παρέχει σε όλους εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου και να παρουσιάσει με διαφάνεια όλες τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία για τη διαχείριση και παρακολούθηση αυτού - από την κατασκευή και τη λειτουργία έως και το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Πρόκειται για μια μελέτη που πραγματοποιείται οικειοθελώς με πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός, πέραν της προβλεπόμενης από τον νόμο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Η ΜΠΕ, η οποία υποβλήθηκε στο ΥΠΕΝ τον Δεκέμβριο 2021, δημοσιεύεται και θα τεθεί από τις αρμόδιες αρχές σε ξεχωριστή δημόσια διαβούλευση βάσει της προβλεπόμενης θεσμικής διαδικασίας.

Γιατί είναι σημαντική;

Η ΜΠΚΕ και η διαβούλευση που θα ακολουθήσει επ’ αυτής είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν όλοι και να μιλήσουν ανοιχτά για το έργο πάνω στη βάση επιστημονικών δεδομένων.

Είναι η πρώτη φορά που εταιρεία και κοινωνικοί εταίροι συνομιλούν με δομημένο και αναλυτικό τρόπο για το κοινό τους μέλλον σε τέτοιο εύρος και έκταση.

Ακόμα, η μελέτη αποτελεί τη βάση για τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τα κριτήρια ESG τα οποία αποτελούν καίριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου. Εξετάζει πρόσθετα αντικείμενα, πέραν των συνήθων περιβαλλοντικών, όπως οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, η βιοποικιλότητα, η υγεία, η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, και εστιάζει κατά το δυνατόν σε τοπικό επίπεδο.

Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα;

Για τους επόμενους δυο μήνες τουλάχιστον θα πραγματοποιηθεί μια εκτενής διαδικασία διαβούλευσης που θα δώσει σε όλους την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά. Συγκεκριμένα:

Για την ενημέρωση του κοινού έχουν αναρτηθεί στο site της εταιρείας όλα τα σχετικά έγγραφα που περιλαμβάνουν:

-Συνολική ΜΠΚΕ
-Σύνοψη της μελέτης
-Τα πλήρη αρχεία των επιμέρους μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής αποτύπωσης του έργου
-Τα αρχεία των δεσμεύσεων της Ελληνικός Χρυσός για τη διαχείριση των επιπτώσεων των λειτουργιών της

Για την υποβολή των σχολίων και τη συμμετοχή στη διαβούλευση δίνονται πολλαπλές δυνατότητες:

1.Αποστολή σχολίων ηλεκτρονικά, μέσα από το site της εταιρείας
2.Δια ζώσης επίσκεψη στον ειδικό χώρο/Κέντρο Πληροφοριών που έχει δημιουργήσει η Ελληνικός Χρυσός στο Νεοχώρι (Κτήριο Κοινοτικού Καταστήματος) που λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10 π.μ. και 2 μ.μ.
3.Συμμετοχή στις ανοιχτές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις τοπικές κοινότητες. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 6 ειδικές εκδηλώσεις σε δύο κύκλους (τέλη Ιουλίου και αρχές Σεπτεμβρίου) όπου εκπρόσωποι της εταιρείας και εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα παρουσιάσουν τη μελέτη και θα ζητήσουν επί τόπου με το κοινό για τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τα σχόλιά τους.

Συνολικά:

- Στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί να υποβάλλει νέα ΜΠΕ. Αυτή η δέσμευση έχει εκπληρωθεί από τον Δεκέμβριο 2021 με την υποβολή της ΜΠΕ που προχωρά προς διαβούλευση από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της θεσμικής διαδικασίας. Παράλληλα, η εταιρεία δημοσιεύει σήμερα την ευρύτερη και αναλυτικότερη Μελέτη Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιδράσεων που καλύπτει τις προδιαγραφές των διεθνών επενδυτών και τη θέτει η ίδια σε δημόσια διαβούλευση.
- Η ΜΠΚΕ και η διαβούλευση που τη συνοδεύει αποτελούν τη μεγαλύτερη προσπάθεια ενημέρωσης κοινωνικών εταίρων που έχει γίνει στον ελληνικό μεταλλευτικό κλάδο.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ