Τρίτη 9 Μαρτίου 2021
x

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΜΜΕ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ CESME

Η Λευκή Βίβλος αποτελεί προσπάθεια αξιοποίησης της μέχρι τώρα αποκτηθείσας εμπειρίας σχετικά με την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο του έργου

Συνάντηση με θέμα «Λευκή Βίβλος, Σχέδιο Δράσης και Εργαλεία αξιολόγησης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις ΜΜΕ της ΠΚΜ» διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CESME.

Πρόκειται για την 3η συνεδρίαση της τοπικής ομάδας υποστήριξης (Local Support Group – LSG) του έργου CESME, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «CESME - Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Circular Economy for SMEs)», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια της 3ης συνεδρίασης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου CESME, στους συμμετέχοντες φορείς θα παρουσιαστούν:

- Η Λευκή Βίβλος του CESME, η οποία είναι μια προσπάθεια αξιοποίησης της μέχρι τώρα αποκτηθείσας εμπειρίας σχετικά με την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο του έργου. Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστούν: α) οι ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές που αφορούν στην κυκλική οικονομία, β) οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για κάθε τομέα (π.χ. δομημένο περιβάλλον, υφάσματα, τρόφιμα και ποτά, μηχ. εξοπλισμός, ενέργεια, υγρά απόβλητα κλπ.) και γ) τα εμπόδια που ανακύπτουν σε κάθε τομέα.
- Η 1η έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου θα παρουσιαστούν ενδεικτικές  δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ, τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των συντελεστών παραγωγής, εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων και διάθεση προϊόντων/ υπηρεσιών.
- Τα εργαλεία αξιολόγησης του πρασίνου προφίλ των ΜΜΕ, με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης για την αξιολόγηση πιθανών επενδύσεων στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν τα εργαλεία αυτά, θα γίνουν προτάσεις για το πώς μπορούν οι ΜΜΕ να αποκτήσουν ένα πιο πράσινο προφίλ βάσει διαφορετικών επενδύσεων και θα πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός της απόδοσης των επενδύσεων αυτών.
- Τα αποτελέσματα της διαπεριφερειακής συνάντησης στη Φινλανδία (20-21 Σεπτεμβρίου 2017), κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μοντέλα κυκλικής οικονομίας στους τομείς του δομημένου περιβάλλοντος, του μηχανολογικού εξοπλισμού, των συσκευασιών και οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης ενέργειας από διάφορα υλικά καθώς και στην παραγωγή νέων υλικών.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

12.00 - 12.10   Έναρξη – Χαιρετισμοί

12.10 – 12.30   Η Λευκή Βίβλος του CESME. Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Περιφερειακές Πολιτικές για την κυκλική οικονομία.  
Καρκανιάς Χρήστος, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

12.30 – 12.50   Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην ΠΚΜ Κυριακίδου Χαρά, ΑΚΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

12.40 – 13.10   Αποτελέσματα διαπεριφερειακής συνάντησης Φινλανδίας  
Μαντούζα Άχη, ΑΚΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

13.10 – 13.30   Εργαλεία αξιολόγησης του «πρασίνου προφίλ» των ΜΜΕ
Μουρατίδης Ιωάννης, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας

13.30 – 14.00   Συζήτηση

14.00 – 14.15   Συμπεράσματα – επόμενα βήματα

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.interregeurope.eu/cesme/
 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ