Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
x

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 36,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ MYTILINEOS ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Η εταιρεία σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού αύξησε τα λειτουργικά της αποτελέσματα κατά 24%.

Στα 36,4 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα καθαρά κέρδη της MYTILINEOS, που ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2020. Παράλληλα, σημειώνει η εταιρεία, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 24% (από €65,2 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2019 σε €80,6 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020).

Παρά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, η MYTILINEOS αναφέρει πως διατηρεί σε λειτουργία το σύνολο των παραγωγικών της μονάδων, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη θωράκιση της εταιρείας, αλλά και στην στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, στον Τομέα Μεταλλουργίας όλες οι παραγωγικές εγκαταστάσεις παραμένουν σε πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά και τις παραγγελίες πελατών. Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου όλες οι μονάδες παραμένουν πλήρως λειτουργικές, επισημαίνει η εταιρεία, παρέχοντας σημαντική στήριξη στο εθνικό δίκτυο. Στους Τομείς Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, όλα τα κατασκευαστικά έργα προχωρούν βάσει του αρχικού προγραμματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτελεί ένα  δυναμικό ξεκίνημα, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 24% (από €65,2 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2019 σε €80,6 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020).

Αντίστοιχα, σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση:

•    O Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €532,7 εκατ. έναντι €513,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7%.

•    Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €80,6 εκατ. έναντι €92,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 12,4%.

•    Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €36,4 εκατ. έναντι €49,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 26,8%.

•    Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,255 έναντι €0,348.

•    Το καθαρό χρέος ανήλθε σε €530 εκατ., οδηγώντας σε αναλογία καθαρού χρέους προς EBITDA 1,76, τους τελευταίους δώδεκα μήνες (LTM)

•    Η Εταιρεία θέτει πάντοτε σε συνθήκες κρίσης, τη ρευστότητα ως πρώτη προτεραιότητα. Παρά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η ρευστότητα της MYTILINEOS ανέρχεται σε €1,5 δισ. εκ των οποίων €700 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και €800 εκατ. σε άμεσα ρευστοποιήσιμες γραμμές χρηματοδότησης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ