Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020
x

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΤΩΣΗ 30,6% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Οι συνέπειες της εξάπλωσης της Covid-19 έγιναν πιο εμφανείς τον Απρίλιο, καθώς σημαντική μείωση κατέγραψαν και οι εισαγωγές.

Κατακόρυφη ήταν η πτώση των ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο 2020, καθώς σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμεραη Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, αυτές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €2.068,1 εκατ. έναντι €2.981,5 εκατ. τον Απρίλιο 2019 με τη διαφορά να ανέρχεται σε €913,4 εκατ., δηλαδή 30,6%.

Οι συνέπειες της εξάπλωσης της Covid-19 έγιναν πιο εμφανείς τον Απρίλιο, καθώς εκτός των εξαγωγών σημαντική μείωση κατέγραψαν και οι εισαγωγές κατά €1.406,5 εκατ., δηλαδή 30,5% με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε €3.202,1 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό κατά €1.134,0 εκατ. αλλά το έλλειμμα ελαττώθηκε κατά €493,1 εκατ., δηλαδή 30,3% συγκριτικά με πέρυσι. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας παρουσίασαν, επίσης, μείωση με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά €204,4 εκατ., δηλαδή 10,5% και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά €771,5 εκατ., δηλαδή 22,8%.
                                                                                                            
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Απρ 20

Απρ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.068,1

2.981,5

-913,4

-30,6%

Εισαγωγές

3.202,1

4.608,6

-1.406,5

-30,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.134,0

-1.627,1

493,1

-30,3%


Αν εξετάσουμε τις εμπορευματικές συναλλαγές σε επίπεδο τετραμήνου, καταγράφηκε μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά €946,2 εκατ., δηλαδή 8,6% και μείωση των εισαγωγών κατά €1.838,0 εκατ., δηλαδή 10,1% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν οι μεν εξαγωγές στα €10.042,3 εκατ. και οι δε εξαγωγές σε €16.400,7 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €6.358,4 εκατ., μειωμένο ωστόσο σε σχέση με το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2019 κατά €891,8 εκατ., δηλαδή 12,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρά κατά €86,5 εκατ., δηλαδή 1,1% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €7.690,0 εκατ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €742,4 εκατ., δηλαδή 5,6% και διαμορφώθηκαν σε €12.624,8 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Απρ 20

Ιαν-Απρ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

10.042,3

10.988,5

-946,2

-8,6%

Εισαγωγές

16.400,7

18.238,7

-1.838,0

-10,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-6.358,4

-7.250,2

891,8

-12,3%Σε κλαδικό επίπεδο, τα πετρελαιοειδή σημείωσαν σημαντική μείωση κατά €1.049,1 εκατ., δηλαδή 30,7% σε σχέση με το α' τετράμηνο 2019. Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και τον Απρίλιο 2020 και στο α' τετράμηνο διαμορφώθηκαν σε €1.701,7 εκατ., με την αύξηση να ανέρχεται σε €195,9 εκατ., δηλαδή 13,0%. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον κλάδο των χημικών με την αύξηση της εξαγωγικής τους επίδοσης να ανέρχεται σε €249,9 εκατ., δηλαδή 18,7%. Αντίθετα, τα βιομηχανικά μειώθηκαν κατά €74,6 εκατ., δηλαδή 4,3%, τα μηχανήματα-οχήματα κατά €73,7 εκατ., δηλαδή 7,3%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €118,2 εκατ., δηλαδή 13,5% και οι πρώτες ύλες κατά €128,6 εκατ., δηλαδή 23,7%. Τέλος, άνοδο σημείωσαν οι εξαγωγές λιπών και ελαίων (€74,2 εκατ., δηλαδή 49,2%) και ποτών και καπνών (€20,4 εκατ., δηλαδή 8,7%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Απρ 20

Ιαν-Απρ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Σύνολο

10.042,3

10.988,5

-946,2

-8,6%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

7.690,0

7.603,5

86,5

1,1%

Τρόφιμα

1.701,7

1.505,8

195,9

13,0%

Βιομηχανικά

1.652,1

1.726,7

-74,6

-4,3%

Χημικά

1.582,8

1.332,9

249,9

18,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

935,5

1.009,2

-73,7

-7,3%

Διαφ. Βιομηχανικά

757,1

875,3

-118,2

-13,5%

Πρώτες ύλες

413,4

542,0

-128,6

-23,7%

Λίπη-Έλαια

225,1

150,9

74,2

49,2%

Ποτά-Καπνά

254,9

234,5

20,4

8,7%


Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Απρ 20

Απρ 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Σύνολο

2.068,1

2.981,5

-913,4

-30,6%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

1.739,1

1.943,5

-204,4

-10,5%

Χημικά

418,5

345,7

72,8

21,1%

Τρόφιμα

406,2

404,2

2,0

0,5%

Βιομηχανικά

369,3

453,7

-84,4

-18,6%

Μηχ/τα-Οχήματα

217,3

278,0

-60,7

-21,8%

Διαφ. Βιομηχανικά

115,2

189,1

-73,9

-39,1%

Πρώτες Ύλες

71,8

128,7

-56,9

-44,2%

Ποτά-Καπνά

68,6

54,0

14,6

27,0%

Λίπη-Έλαια

36,8

32,2

4,6

14,3%


Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020Όσον αφορά στους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών για το α' τετράμηνο 2020, τα κράτη-μέλη της ΕΕ απορρόφησαν το 57,0% και οι Τρίτες Χώρες το 43,0% με τα αντίστοιχα ποσοστά το 2019 να είναι 51,3% για τις χώρες της Ευρώπης και 48,7% για τις Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές μας κατευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 65,3% και σε ποσοστό 34,7% σε Τρίτες Χώρες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ