Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
x

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Πού οφείλονται οι χαμηλότεροι μισθοί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση - Αναλυτικά στοιχεία

Λιγότερα είναι τα χρήματα της μισθοδοσίας που βλέπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι εργαζόμενοι των δυναμικών επαγγελμάτων στην Κεντρική Μακεδονία σε σύγκριση με την Αττική και ακόμα τρεις περιφέρειες της χώρας.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών «Δυναμικά Επαγγέλματα: Εκπαίδευση και κατάρτιση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό», που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2013 έως το 2019, οι περιφέρειες με ποσοστό απασχόλησης στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους υψηλότερο από 20% αυξήθηκαν από δύο σε τέσσερις.

Αυτές είναι κατά σειρά η Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική, με τις δύο τελευταίες να υπερβαίνουν το 20% εντός της εξεταζόμενης περιόδου. Επιπλέον, οι εν λόγω Περιφέρειες κατέγραψαν, όχι μόνο δυναμικότερη αύξηση της απασχόλησης σε ετήσια βάση, αλλά και ορισμένα από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης μεταξύ 2013 και 2019.

Χαμηλότεροι οι μισθοί στην Κ. Μακεδονία

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοχεία που παραθέτει ο ΣΕΒ, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία υπήρξε αύξηση της απασχόλησης στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους, οι μέσοι μισθοί των δυναμικών επαγγελμάτων ενδιαφέροντος υπολείπονται των μέσων μισθών των επαγγελμάτων αυτών στο σύνολο της χώρας, με εξαίρεση τους «Υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών» και τους «Χειροτέχνες και τυπογράφους», αναδεικνύοντας το περιθώριο για περαιτέρω επέκταση των κλάδων αυτών.

Στην επεξήγηση που παραθέτει ο Σύνδεσμος για το εν λόγω χαρακτηριστικό που προέκυψε από την έρευνα, ο μέσος μισθός του επαγγέλματος σε μια περιφέρεια ως προς τον μέσο μισθό του ίδιου του επαγγέλματος στο σύνολο της χώρας συνιστά ένδειξη πιθανής ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού στο εν λόγω επάγγελμα, σε περιφερειακό επίπεδο.

Για παράδειγμα, ο μέσος μισθός ενός επαγγέλματος σε μια περιφέρεια υπολείπεται του μέσου μισθού του επαγγέλματος στο σύνολο της χώρας, αυτό συνιστά ένδειξη υπερβάλλουσας προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στο επάγγελμα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Αντίθετα, όταν ο μέσος μισός ενός επαγγέλματος σε μια Περιφέρεια υπερβαίνει τον μέσο μισθό του επαγγέλματος στο σύνολο της χώρας, αυτό συνιστά ένδειξη υπερβάλλουσας ζήτησης για ανθρώπινο δυναμικό στο επάγγελμα στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, όπως δείχνει και το γράφημα, ο μέσος μισθός υπολείπεται περιφερειών όπως η Ήπειρος, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και φυσικά της Αττικής, που προηγείται με μεγάλη διαφορά των υπόλοιπων περιοχών της χώρας. Ουσιαστικά, οι μισθοί στην Κ. Μακεδονία είναι υψηλότεροι, και πάλι οριακά, από την Κρήτη, την Πελοπόνησο, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, τη Στερέα Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα.

Α

Πού οφείλονται οι χαμηλοί μισθοί στην Κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ, στην Κεντρική Μακεδονία την περίοδο 2013-2019 καταγράφηκε δυναμική αύξηση και συγκέντρωση μέρους της απασχόλησης στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους και κυρίως στη Μεταποίηση, τα Logistics και τις ΤΠΕ.

Ωστόσο, οι μέσοι μισθοί των περισσότερων δυναμικών επαγγελμάτων της ΕΕΚ – τα οποία αποτελούν το 70% της συνολικής απασχόλησης στους παραγωγικούς κλάδους – υπολείπονται των μέσων μισθών των επαγγελμάτων αυτών στο σύνολο της χώρας. Εξαίρεση αποτελούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών και τον χειρισμό τυπογραφικών μηχανών και διαδικασιών. Η απόκλιση αυτή βέβαια είναι της τάξης του 4 ή 5% και είναι η απόκλιση του συνόλου των  τεχνικών και δυναμικών επαγγελμάτων της έρευνας.

Όπως εξηγεί στην Voria.gr o Διευθυντής του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ Χρήστος Ιωάννου, «από την ανάλυση των σχετικών μισθών σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία παρέχει ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ τοπικής ζήτησης/τοπικής προσφοράς, προκύπτει ότι στην Κεντρική Μακεδονία δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί σε επίπεδα άνω του μέσου όρου, παρά την αύξηση της ζήτησης για αυτά τα επαγγέλματα. Άλλωστε άνω του μέσου όρου βρίσκονται μόνον η Αττική, και η Δυτική Μακεδονία, με σχετικά  υψηλά μερίδια απασχόλησης και το Αιγαίο, Βόρειο και Νότιο, με σχετικά χαμηλά μερίδια απασχόλησης στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους. Οι υπόλοιπες περιφέρειες βρίσκονται κάτω του μέσου όρου, σε ποσοστά αποκλίσεων που προαναφέραμε».

Όσον αφορά τους λόγους εν λόγω απόκλισης, ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι πρόκειται για συνδυασμός διαφορετικών παραγόντων: του μείγματος κλάδων και μεγέθους επιχειρήσεων όπου αυτά κατανέμονται, δεδομένου ότι διαφορετικού μεγέθους και προστιθέμενης αξίας επιχειρήσεις έχουν και διαφορετικές μισθοδοτικές δυνατότητες.

«Ενδεχομένως να υπάρχει επίδραση και στοιχείων του κόστους ζωής που έχει μικρές, αλλά υπαρκτές, ή και μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Η διαφοροποίηση μεταξύ περιφερειών αναδεικνύει μια αγορά εργασίας με την δυναμική της και το περιθώριο για περαιτέρω επέκταση αυτών των κλάδων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού των συγκεκριμένων ειδικοτήτων», σημειώνει το στέλεχος του ΣΕΒ.

Ως μια ακόμα πιθανή εξήγηση θεωρείται το γεγονός ότι η προσφορά εργασίας σε σχέση με τη ζήτηση για αυτά τα επαγγέλματα φαίνεται προς παρόν να λειτουργεί ομαλά. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις των παραγωγικών κλάδων βρίσκουν το ανθρώπινο δυναμικό για τις αντίστοιχες κενές θέσεις εργασίας τους κι αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη της απασχόλησης στους εν λόγω κλάδους.

«Εάν η ζήτηση συνεχίσει να αυξάνεται, και καθίσταται δυσκολότερη η πλήρωση των θέσεων εργασίας από την υφιστάμενη προσφορά των συγκεκριμένων επαγγελμάτων, αυτό, σταδιακά, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των μέσων μισθών στην Κεντρική Μακεδονία σε επίπεδα υψηλότερα από τους μέσους μισθούς για το σύνολο της χώρας και σε αυτά τα επαγγέλματα, αλλά και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ενισχυτικά  στην περαιτέρω στροφή του εργατικού δυναμικού σε αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία λόγω του παραγωγικού χαρακτήρα τους του αμείβονται πολύ υψηλοτέρα από τον κατώτατο μισθό», τονίζει ο Χρήστος Ιωάννου.

Τα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση αλλά χαμηλή προσφορά

Από την έρευνα του ΣΕΒ προκύπτει ότι στην Κεντρική Μακεδονία τα επαγγέλματα στα οποία ο μέσος μισθός είναι υψηλότερος από αυτόν στην επικράτεια είναι αυτά που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών και τον χειρισμό τυπογραφικών μηχανών και διαδικασιών. Σε αυτά τα επαγγέλματα, επομένως, προκύπτει η ένδειξη ότι η ζήτηση είναι ενδεχομένως υψηλότερη από την προσφορά τους.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι το παραπάνω εύρημα δεν δείχνει κατ’ ανάγκην ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι τα πλέον δυναμικά και ανερχόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά παρέχει απλώς μια ένδειξη ότι η ζήτησή τους είναι υψηλή σε σχέση με την προσφορά τους. Πράγματι, στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας, στα δυναμικότερα επαγγέλματα περιλαμβάνονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τον χειρισμό κινητού εξοπλισμού, την επεξεργασία τροφίμων, ξυλείας και ένδυσης και τις πωλήσεις», αναφέρει στην Voria.gr o Διευθυντής του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ Χρήστος Ιωάννου.

Οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ, η Κεντρική Μακεδονία επιδεικνύει πολύ υψηλές επιδόσεις ως προς τη συνολική απασχόληση, την απασχόληση στους παραγωγικούς κλάδους (βλ. Πίνακα 1 παραπάνω), καθώς και την απασχόληση των επαγγελμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε αυτούς (βλ. γράφημα 1 παραπάνω). Επιπλέον, την περίοδο 2013-2019 η συγκεκριμένη Περιφέρεια κατέγραψε την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα της ΕΕΚ στους παραγωγικούς κλάδους μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

«Τα στοιχεία εν ολίγοις αναδεικνύουν την αυξανόμενη βαρύτητα των παραγωγικών κλάδων και των επαγγελμάτων της ΕΕΚ για την οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας. Πάγια θέση του ΣΕΒ είναι ότι οι εν λόγω κλάδοι προσφέρουν σχετικά σταθερές και υψηλής παραγωγικότητας θέσεις εργασίας και, ως εκ τούτου, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας μετάβασης προς ένα νέο, βιώσιμο και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο. Η ενίσχυση της τάσης ανάπτυξης αυτών των κλάδων, και υπό την προϋπόθεση ουσιαστικής αναβάθμισης της ΕΕΚ, μπορεί να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησης στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», εκτιμά ο κ. Ιωάννου.

 

 

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ