Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
x

ΥΠΑΑΤ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Σκοπός της Επιτροπής θα είναι «ο συντονισμός των κεντρικών αρμόδιων αρχών για την οργάνωση, την εποπτεία των επίσημων ελέγχων, κ.α.

Απόφαση με την οποία συγκροτείται η Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων (ΣΕΕΕ) υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ σκοπός της Επιτροπής θα είναι «ο συντονισμός των κεντρικών αρμόδιων αρχών για την οργάνωση, την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με βάση τον Κανονισμό 2017/625 στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα».

Η Συντονιστική Επιτροπή θα αποτελείται από Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόεδρο καθώς και από τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων Τροφίμων, Γεωργίας, Κτηνιατρικής και του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ως τακτικά μέλη.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ