Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
x

INTERREG:ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, ύψους άνω των 123 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας ύψους άνω των 123 εκατομμυρίων ευρώ, με σχεδόν 105 εκατομμύρια να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενέκρινε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, το νέο Πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας - Ιταλίας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το υπουργείο τονίζει ότι το Πρόγραμμα θα προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ παράλληλα θα τονώσει τις βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την από κοινού διαχείριση του αντικτύπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους, τόσο στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία της θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας.

Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις εξής τρεις προτεραιότητες:

- Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επενδύσεις στη έρευνα και την ανάπτυξη και τις ΜΜΕ που θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Δίνεται έμφαση σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
- Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η αναγνώριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση του κοινού δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της πρόληψης των κινδύνων.
- Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε περιφερειακές και διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών, τον συντονισμό των διασυνοριακών συστημάτων και διαδικασιών μεταφορών, την ενσωμάτωσή τους στα περιφερειακά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, καθώς και την προώθηση ενός αποτελεσματικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών και κινητικότητας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ