Σάββατο 6 Μαρτίου 2021
x

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ '19

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη - Με 62 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη η τακτική συνεδρίαση

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 16.00, στο δημαρχείο.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για «λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020)  και  το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10», όπως αναφέρει η δημοτική αρχή.

Στην Ημερήσια Διάταξη της 20ής ειδικής συνεδρίασης η οποία θα προηγηθεί, το μοναδικό θέμα συζήτησης είναι η έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της ταμειακής Διαχείρισης του δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2019.

Στη συνέχεια, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί η  21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με 62 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 για τρία (3) έργα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων
- Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 521/2020 Α.Δ.Σ., σχετικά με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκδηλώσεων των 55ων Δημητρίων
- Ένταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
- Λειτουργία Παραρτήματος του 103ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της υλοποίησης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης
- Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»
- Έγκριση Υπογραφής Χάρτας Δικαιωμάτων Αστέγων
- Έγκριση προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων «ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ», «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», «ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ», «ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ», «ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ» και «ΜΥΣΙΡΛΗ» έτους 2021
- Οριστική παραλαβή των παραδοτέων της 3ης επιμέρους (εκτελεστικής) Σύμβασης του υφιστάμενου υπ’ αριθ. 92934/16-10-2017 {ΑΔΑΜ: 17SYMV002095987 2017-10-17} Συμφωνητικού της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005
- Έγκριση «Ανάθεση μελετών για αναπλάσεις- διαμορφώσεις χώρων πρασίνου» (Ανάπλαση των χώρων πρασίνου μεταξύ των οδών Λαγκαδά και Αγίων Πάντων)
- Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ: Ανάπλαση οδού Αποστόλου Παύλου, από Κασσάνδρου μέχρι Αγ. Δημητρίου (Τουρκικό Προξενείο) και από Αγ. Δημητρίου έως Μαν. Κυριακού»
- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Intelligent Cities Challenge (ICC)
- Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους δημότες και πολύτεκνους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ