Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
x

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο πρύτανης του New York College εξηγεί γιατί οι επαγγελματικές γνώσεις και το πτυχίο αποτελούν προϋπόθεση για την επαγγελματική επιτυχία.

*του Δημήτρη Μπουραντά

Με βάση τις επιστημονικές έρευνες αλλά και την πολυετή εμπειρία μου ως καθηγητής και διευθυντής δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτής στελεχών και σύμβουλος μεγάλου αριθμού ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, τεκμηριώνεται ότι οι επαγγελματικές γνώσεις και το πτυχίο αποτελούν προϋπόθεση, δηλαδή αναγκαία και όχι ικανή συνθήκη, για την επαγγελματική επιτυχία. Αυτή απαιτεί, πέρα των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων και της τεχνογνωσίας, μερικές θεμελιώδεις ικανότητες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας ή αρετές που συνοπτικά ακολουθούν.

Πρώτον, η επαγγελματική αποτελεσματικότητα κι επιτυχία εξαρτάται από το πόσο επιτυχημένες αποφάσεις παίρνουμε και με το πόσο έξυπνες λύσεις λύνουμε τα προβλήματα. Αυτό, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, απαιτεί ορθή σκέψη και κρίση, δημιουργική και καινοτομική (έξω από το κουτί) σκέψη, ώστε να ορίζουμε σωστά τα προβλήματα, να βρίσκουμε σωστές και έξυπνες επαγγελματικές λύσεις και να τις αξιολογούμε αντικειμενικά.

Δεύτερον, η επαγγελματική επιτυχία απαιτεί όνειρο και ξεκάθαρες αξίες. Το όνειρο ή το όραμα προσδιορίζει, δίνει νόημα σε αυτά που κάνουμε, καθορίζει τη θέληση και την επιμονή μας να καταβάλλουμε προσπάθειες και να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Οι αξίες αφορούν τα θέλω μας, που όταν δεν είναι ξεκάθαρες μόνο κατά τύχη δεν θα μετανιώνουμε για τις επιλογές μας. Χωρίς ξεκάθαρες αξίες δεν μπορούμε να ορίζουμε σωστά τα προβλήματα, να θέτουμε στόχους και να αξιολογούμε τις εναλλακτικές λύσεις.

Τρίτον, η επιτυχία εξαρτάται από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε, δηλαδή το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε σε αυτό που κάνουμε. Αυτό απαιτεί την ικανότητα να θέτουμε προτεραιότητες και στόχους, να σχεδιάζουμε σωστά την υλοποίησή τους, δηλαδή το τι θέλουμε να επιτύχουμε, το πως, το πότε, με τι μέσα και με ποιους ανθρώπους. Ταυτόχρονα απαιτεί την ικανότητά μας να εστιάζουμε στα σημαντικά και στα ουσιώδη και να μην σπαταλούμε το χρόνο και την ενέργειά μας στα ασήμαντα και επουσιώδη.

Τέταρτον, η επαγγελματική μας επιτυχία εξαρτάται από τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα συνεργάτες, πελάτες και προϊσταμένους. Η ανάπτυξη των επιθυμητών σχέσεων με όσους επηρεάζουν την επαγγελματική μας επιτυχία, απαιτεί την ικανότητας επικοινωνίας και πειθούς, συνεργασίας, κατανόησης και σωστής αντιμετώπισης της διαφορετικότητας των χαρακτήρων, ενσυναίσθησης κι απόκτησης της εμπιστοσύνης.
Πέμπτο, για όσους έχουν σαν στόχο καριέρας να εξελιχθούν σαν στελέχη στην ιεραρχία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού απαιτούνται διοικητικές και ηγετικές ικανότητες, στρατηγική και επιχειρηματική σκέψη. Πέρα όμως των προηγούμενων ικανοτήτων, η επαγγελματική επιτυχία απαιτεί και κάποια κρίσιμα στοιχεία προσωπικότητας ή αρετές, όπως αυτογνωσία, αυτοπειθαρχία, αυτοπεποίθηση, ρεαλιστική αισιοδοξία, θάρρος, κουράγιο και συναισθηματική νοημοσύνη. Όλα αυτά που προαναφέρθηκαν δεν είναι γενετικά προκαθορισμένα ή έμφυτα, αλλά επίκτητα, δηλαδή μπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους ανθρώπους αρκεί να υπάρχει η γνώση, η θέληση και η εξάσκηση. Σε αυτό, η εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο καθίσταται καθοριστικός παράγοντας. Δυστυχώς, όμως, στη χώρα μας αυτό δε συμβαίνει, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς κυριαρχεί η μετάδοση γνώσεων και η αποστήθιση.

Για το New York College, η ανάπτυξη των όσων προαναφέρθηκαν, αποτελεί σημαντική επιδίωξη σε όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα της ειδικότητας σπουδών τους.

Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι πρύτανης του New York College

New York College – ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Πληροφορίες – εγγραφές: Εγνατίας 138 & Π.Π. Γερμανού.
Τηλ.: 2310 889879 info@nyc.gr,  www.nyc.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ