Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
x

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

Παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε εννέα ρέματα για την προστασία της Ασπροβάλτας και των Βρασνών από τις πλημμύρες

Παρέμβαση σε εννέα ρέματα στην περιοχή του δήμου Βόλβης θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να θωρακίσει αντιπλημμυρικά τους παράκτιους τουριστικούς οικισμούς του Στρυμονικού Κόλπου (Κόλπος Ορφανού) και κυρίως την Ασπροβάλτα και τα Βρασνά.

Η περιοχή κατατάσσεται στις "Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας" και στο παρελθόν έχουν συμβεί ιστορικές πλημμύρες, με πιο πρόσφατη τον Ιούνιο του 2018, όταν καταγράφηκαν και πολλές καταστροφές.

Στον σχεδιασμό της Περιφέρειας περιλαμβάνεται σειρά αντιπλημμυρικών έργων, με κυριότερο τη διευθέτηση εννέα κομβικών ρεμάτων.

Η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίθηκε στη σημερινή, πρώτη για το 2022, συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Τα εννέα ρέματα

Τα ρέματα που προβλέπεται να διευθετηθούν είναι: Σταυρού, Ξερολάκκι, Σχολείου, Κανάλι, ΚΑΟΑ, Καλιάδες, Παλαιολόγου, Μοναστήρι και Τ2.

Στα κοινά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνεται το γεγονός ότι διέρχονται από πυκνοδομημένες περιοχές, αλλά και ότι πριν την εκβολή τους στη θάλασσα, οι κατά μήκος κλίσεις τους ουσιαστικά μηδενίζονται, με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην απορροή των υδάτων.

Τι προβλέπεται για κάθε ρέμα:

1.Ρέμα Σταυρού: Διευθέτηση κατά μήκος της οδού Ελλησπόντου όπου βρίσκεται και το ίχνος της ιστορικής κοίτης.

2.Ρέμα Ξερολάκκι: Διευθέτηση από την Εγνατία οδό, έργα διαμόρφωσης της κοίτης σε μήκος 3,6 χλμ. μέχρι την παραλιακή ζώνη. Επίσης προβλέπεται η βελτίωση της Οδού Βρασνών - Σταυρού και η κατασκευή νέας γέφυρας, στη θέση ιρλανδικής διάβασης, λόγω ανύψωσης της οδού.

3.Ρέμα Σχολείου: Διευθέτηση από το εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης, όπου συγκεντρώνονται νερά. Το συνολικό μήκος της διευθέτησης - οριοθέτησης ανέρχεται σε 1,2 χλμ. μέχρι την παραλία.

4.Ρέμα Κανάλι: Το ρέμα Κανάλι προέρχεται από την ένωση δύο ρεμάτων τα οποία διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό. Θα γίνει διευθέτηση και των δυο.

5.Ρέμα ΚΑΟΑ: Το ρέμα ΚAOA προέρχεται από την ένωση δύο ρεμάτων τα οποία διέρχονται κάτω από την Εγνατία Οδό. Θα διευθετηθούν και οι δυο κλάδοι μέχρι την παραλία, ενώ θα δημιουργηθούν και 12 αναβαθμοί για να περιοριστεί η ταχύτητα της ροής του νερού.

6.Ρέμα Καλιάδες, περιοχή Ριβιέρα: Διευθέτηση από το βόρειο άκρο της οικιστικής ζώνης, η οποία εκτείνεται μέχρι την Εγνατία Οδό. Στη θέση αυτή συμβάλλει και μια νέα τάφρος η οποία συλλέγει τα νερά από μικρορέματα που κινούνται παράπλευρα του ρέματος Καλιάδες.

7.Ρέμα Παλαιολόγου: Η πορεία του ρέματος διέρχεται κάτω από γέφυρα της Εγνατίας οδού και το έργο έχει αφετηρία χαμηλό σημείο στην συμβολή χωματόδρομων όπου συγκεντρώνεται η επιφανειακή απορροή. Προβλέπεται διευθέτηση συνολικά μέχρι την παραλία.

8.Ρέμα Μοναστηρίου: Ο σχεδιασμός αφορά στο ρέμα κινούμενο στο δυτικό όριο της ιδιοκτησίας του Μοναστηρίου το οποίο διέρχεται κάτω από την Εγνατία οδό με κατάληξη μικρής έκταση θαμνώδη κοιλάδα ανάντη από το οδικό δίκτυο. Προβλέπεται η διευθέτηση της κοίτης

9.Ρέμα Γέφυρας Τ2 Εγνατίας Οδού: Το σχεδιαζόμενο έργο διευθέτησης έχει αφετηρία ανάντη της Εθνικής Οδού και παραπλεύρως χωματόδρομου. Σήμερα στη συμβολή του ρέματος με την Ε. Ο. δημιουργείται μια μικρή λεκάνη όπου συγκεντρώνονται νερά και από την παράπλευρη ζώνη της Ε. Ο. και διοχετεύονται μαζί με τα νερά του ρέματος κάτω από την Ε. Ο. διαμέσου οχετού μήκους 19 μ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή νέου οχετού σε παράλληλη διάταξη με τον υφιστάμενο ο οποίος θα παραλαμβάνει τα νερά μόνο του ρέματος. Προβλέπεται διευρυμένη κοίτη όπου θα συγκεντρώνονται τα νερά από τις αντίστοιχες εξόδους των δύο οχετών.

Οφέλη

Σύμφωνα με τη μελέτη, στόχος είναι να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των ρεμάτων, μεταξύ των οικισμών Ασπροβάλτας και Βρασνών, για να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στο μέλλον.

Οι παρεμβάσεις θα προστατεύσουν τόσο τους οικισμούς, όσο και το περιβάλλον, ειδικά από κινδύνους (εκτός προφανώς των πλημμυρών), όπως η διάβρωση, η καταστροφή των ακτών, η παραρεμάτια βλάστηση κ.ά. Σημαντική είναι και η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δηλαδή των ιδιοκτησιών που γειτνιάζουν με τα ρέματα και των υποδομών που διασταυρώνονται με αυτά.

Φωτογραφία αρχείου
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ