Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
x

Η KLEEMANN ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΙΑ

Μέσω της holding εταιρείας MCA Orbital υποβλήθηκε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των μετοχών της Κleemann στη τιμή των 2,02 ευρώ.

Μετά από 17 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Kleemann Ελλάς αποχωρεί από την ελληνική κεφαλαιαγορά με τους βασικούς μετόχους, μέσω της MCA Orbital, να αποκτούν και πάλι τον έλεγχο του 100% της εταιρείας, προσφέροντας μάλιστα δελεαστικό premium στους λοιπούς κατόχους μετοχών της Kleemann.

Nα σημειωθεί ότι η MCA Orbital Global Holdings, με έδρα την Κύπρο, ελέγχεται από τα μέλη της οικογενείας Κουκούντζου, δηλαδή των ιδρυτών και βασικών μετόχων της Kleemann, που το 1999, είχαν αποφασίσει την εισαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας ανελκυστήρων στο Χ.Α.

Το πρώτο βήμα εξόδου από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, έγινε με την ανταλλαγή των μετοχών των μετόχων - μελών της οικογενείας Κουκούντζου, με μετοχές εκδόσεως της MCA, σε εκτέλεση συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών. Το δεύτερο γίνεται με την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους μετοχών της Kleemann, από την MCA Orbital, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η MCA Orbital προσφέρει 2,02 ευρώ για κάθε μετοχή της εισηγμένης, όταν η μετοχή της Kleemann στο ΧΑ ήταν στα 1,55 ευρώ το τεμάχιο.

Η MCA Orbital είναι μία ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο με βασικό αντικείμενο εργασιών την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, η οποία με εξαίρεση τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης, δεν έχει αναπτύξει, μέχρι σήμερα, καμία δραστηριότητα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Την 19η Σεπτεμβρίου 2016 τα φυσικά πρόσωπα κκ. Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου συμφώνησαν προφορικά να συντονισθούν για τον από κοινού έλεγχο της εταιρείας και στο πλαίσιο αυτό, αντάλλαξαν τις μετοχές τους, με μετοχές εκδόσεως της MCA, σε εκτέλεση συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών που υπεγράφη την ίδια μέρα.

Ως εκ τούτου, ο προτείνων(MCA Orbital) απέκτησε συνολικά 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Κleemann, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της εισηγμένης που κατείχαν τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα, ήτοι ποσοστό 67,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω ανταλλαγής των μετοχών, η MCA ελέγχεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.

Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, την 21 Σεπτεμβρίου 2016, η MCA άμεσα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα έμμεσα κατείχαν 15.896.582 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 67,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 7.752.118 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 32,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ