Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
x

ΟΙ 15 ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΖΕΡΒΑΣ

Ποιες προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της κυβερνησιμότητας των δήμων υπέβαλε προς τον υπουργό Εσωτερικών ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Δεκαπέντε συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της κυβερνησιμότητας των δήμων υπέβαλε προς τον υπουργό Εσωτερικών ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ενόψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου την προσεχή Δευτέρα στη Βουλή.

Οι προτάσεις του Κωνσταντίνου Ζέρβα κινούνται στην κατεύθυνση εξασφάλισης πλειοψηφίας στις νευραλγικές επιτροπές του δήμου καθώς και στη διευκόλυνση της σύμπραξης μεταξύ δημοτικών παρατάξεων. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται πως θα αρθούν τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν λόγω της απλής αναλογικής σε 229 δήμους της χώρας οι οποίοι εξέλεξαν δήμαρχο την δεύτερη Κυριακή και συνεπώς οι παρατάξεις τους δεν διαθέτουν πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στους 69 εξ αυτών στους οποίους δήμαρχος εξελέγη ο δεύτερος του πρώτου γύρου, όπως συνέβη στο δήμο Θεσσαλονίκης στον οποίο η παράταξη του νέου δημάρχου διαθέτει μόλις επτά δημοτικούς συμβούλους σε σύνολο 49.

Στην επιστολή του προς τον κ. Θεοδωρικάκο ο κ. Ζέρβας περιλαμβάνει και κάποιες νομικές παρεμβάσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες όμως, αίρουν ορισμένα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία των δήμων.

Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές τις οποίες προτείνει ο κ .Ζέρβας είναι οι ακόλουθες:

1. Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου

Να υπάρξει τροποποίηση του πλαισίου αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τις δύο, πλέον νευραλγικές επιτροπές του δήμου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

2. Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων

Να δηλώνεται εγγράφως κατά την πρώτη - εναρκτήρια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων καθώς και το κοινό προγραμματικό πλαίσιο, βάσει του οποίου επιτεύχθηκε αυτή και το οποίο θα τις δεσμεύει.

3. Μετακίνηση δημοτικού συμβούλου σε άλλη παράταξη

Κάθε δημοτικός σύμβουλος ο οποίος θα διαγράφεται από κάποια δημοτική παράταξη ή θα ανεξαρτητοποιείται απ’ αυτήν να μπορεί να εγγράφεται σε άλλη παράταξη χωρίς να απαιτείται η συμφωνία των 2/3 των μελών της παράταξης στην οποία θέλει να εγγραφεί, όπως προβλέπεται σήμερα.

4. Αριθμός μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προτείνεται να μειωθούν κατά δύο τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής: από 11 σε 9 όταν το δημοτικό συμβούλιο έχει πάνω από 45 μέλη (περίπτωση του δήμου Θεσσαλονίκης), από 9 σε 7 όταν έχει από 28 έως 45 μέλη και από 7 σε 5 όταν το δημοτικό συμβούλιο έχει έως 27 μέλη.

5. Συγκρότηση – Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η σύνθεσή τους να αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που θα ορίσει ως αντικαταστάτη του, από άλλους δύο αντιδημάρχους και επιπλέον να διασφαλίζεται ότι την πλειοψηφία θα έχουν οι παρατάξεις οι οποίες συνέπραξαν για τη συγκρότηση πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης, να προστεθεί παράγραφος στον «Κλεισθένη» στην οποία θα αναφέρεται ότι οι εν λόγω επιτροπές θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να αποφασίζουν για θέματα τα οποία θα αναπέμπονται προς αυτές από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

6. Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου

Να προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίνει σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του, σε διάστημα πέντε ημερών κάποιο θέμα, να μπορεί ο πρόεδρος του συμβουλίου να το αναπέμψει στη σχετική επιτροπή (Οικονομική ή Ποιότητας Ζωής) η οποία να μπορεί, σε αυτήν την περίπτωση να λάβει εκείνη τη σχετική απόφαση.

7. Αντιδήμαρχοι

Προτείνει αύξηση κατά δύο του αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων για δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση ο δήμαρχος να έχει τη δυνατότητα να ορίζει έως και τρεις άμισθους αντιδημάρχους. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει σήμερα οκτώ αντιδημάρχους. Είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή του κ. Ζέρβα, εφόσον υιοθετηθεί, του δίνει μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων, στις συζητήσεις που έχει με τις υπόλοιπες παρατάξεις για τη συγκρότηση δημοτικής πλειοψηφίας.

8. Κανονιστικές αποφάσεις

Να προβλέπεται ότι σε περίπτωση που στο δημοτικό συμβούλιο δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία για την έγκριση κανονιστικών αποφάσεων τότε να δίνεται η δυνατότητα, στην επόμενη συνεδρίαση αυτές να εγκριθούν με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων δημοτικών συμβούλων.  

9. Συγκρότηση διοικήσεων νομικών προσώπων

Να επανέλθει το προηγούμενο πλαίσιο ώστε στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων των δήμων να έχουν πλειοψηφία οι παρατάξεις οι οποίες συμπράττουν για τη συγκρότηση πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο.

Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Ζέρβας στις προτάσεις τις οποίες απέστειλε προς τον υπουργό Εσωτερικών περιλαμβάνει και μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες στόχο έχουν την εύρυθμη λειτουργία συγκεκριμένων τομέων της διοίκησης. Ειδικότερα, αυτές αφορούν: την εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του δημάρχου, τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη νομική κάλυψη των υπαλλήλων και των αιρετών σε νομικές υποθέσεις καθώς και την ψήφιση του προϋπολογισμού αλλά και του τεχνικού προγράμματος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ