Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022
x

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 350.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Η PLiN Nanotechnology ειδικεύεται στην παραγωγή και τον χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους για εφαρμογές σε διάφορα προϊόντα

Εξαιρετικό παράδειγμα της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί η δημιουργία του τεχνοβλαστού PLiN Nanotechnology.

H εταιρεία ιδρύθηκε το 2015, στη Θεσσαλονίκη, από τους Καθηγητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Νικόλαο Μιχαηλίδη και Δημήτριο Τσιπά, και τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Δημήτριο Παπαδόπουλο και Αλέξανδρο Τσουκνίδα. Η PLiN Nanotechnology χρηματοδοτήθηκε από το Uni.Fund, ένα από τα νέα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών που δημιουργήθηκαν μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), με το ποσό των 350.000 ευρώ, για την προώθηση των προϊόντων της παγκοσμίως, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η PLiN Nanotechnology ειδικεύεται στην παραγωγή και τον χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους για εφαρμογές σε Καλλυντικά και Παραφαρμακευτικά προϊόντα, την Οικοδομική Χημεία, την Αγροβιοτεχνολογία και άλλους τομείς. Από το 2015 έως σήμερα έχει αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει νανοσωματίδια για χρήση στους παραπάνω τομείς, καθώς και προϊόντα περιποίησης κατοικίδιων. Μάλιστα, το χαρτοφυλάκιό της συνεχώς διευρύνεται και εξελίσσεται.

Το παράδειγμα της PLiN Nanotechnology είναι ένα μόνο από τα επιτυχημένα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας που υλοποιείται στο ΑΠΘ, από το οποίο έχουν προκύψει ακόμη τέσσερις τεχνοβλαστοί.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εταιρείες:

EXOTHERMIA και EMISIA, που ανήκουν στην «πρώτη γενιά» των ελληνικών εταιρειών τεχνοβλαστών (δημιουργήθηκαν το 2007 και 2008 αντίστοιχα), οι οποίες καινοτομούν στις τεχνολογίες προσομοίωσης εκπομπής ρύπων και αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων, ενώ συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.

Cyclopt (δημιουργήθηκε το 2017), η οποία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις στο πεδίο της ποιότητας λογισμικού και

BIO2CHP (δημιουργήθηκε το 2017), η οποία προσφέρει σε επιχειρήσεις με οργανικά απόβλητα μία γεννήτρια που μετατρέπει οργανική ύλη σε χαμηλού κόστους πράσινη ενέργεια.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ιστορία που ξεπερνά τα 90 χρόνια, συνεχίζει, με γνώμονα την αριστεία, να εκπαιδεύει, να καινοτομεί και να συμβάλλει πολλαπλά στην ανάπτυξη της χώρας. H ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται από τα 41 Τμήματα του Ιδρύματος οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, προϊόντα νανοτεχνολογίας, τεχνολογικά προϊόντα και λογισμικό υψηλών προδιαγραφών, πρότυπα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, καινοτόμες μέθοδοι και πρωτοποριακές πρακτικές.

Το Αριστοτέλειο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, υποστηρίζει τους ερευνητές στην κατοχύρωση και αξιοποίηση της έρευνάς τους μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ, το οποίο αποτελεί το σημείο επαφής των ερευνητών με την αγορά και της αγοράς με την εφαρμοσμένη έρευνα. Με τον τρόπο αυτό το Ίδρυμα καταφέρνει να συνδέσει τους ερευνητές του Πανεπιστημίου με τον κόσμο των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην αλλαγή της κουλτούρας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ