Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
x

ΕΥΑΘ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ 74,02% ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. κατέχει άμεσα το 50%+1 μετοχή της EYAΘ και έμμεσα το 24,02% μέσω ΤΑΙΠΕΔ.

H ΕΥΑΘ ενημερώνει πως σύμφωνα με τη σχετική υποβολή γνωστοποίησης του υπουργείου Οικονομικών, την οποία η εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο στην εισηγμένη παραμένει 74,02%.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΑΙΠΕΔ.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη μεταβίβαση κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος, με ημερομηνία 20 Μαρτίου από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ 18.150.001 μετοχών της EYAΘ, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016 από 1/1/2018.

Η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα το 50%+1 μετοχή της EYAΘ και έμμεσα το 24,02% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κατέχει άμεσα ποσοστό 24,02%. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ ανέρχεται σε ποσοστό 74,02%.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του Ελληνικού Δημοσίου στις άνω εταιρείες δεν έχει μεταβληθεί, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ