Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022
x

EUROBANK ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Το Σωματείο Εργαζομένων της Eurobank και η τράπεζα προχώρησαν στην υπογραφή σύμβασης κατά της βίας και της παρενόχλησης.

Στην υπογραφή σύμβασης κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία προχώρησαν το Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank και η τράπεζα Eurobank.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank, «η σύμβαση αυτή αποτυπώνει την απόλυτη δέσμευση της Τράπεζας για την διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, πλήρους απαλλαγμένου από οποιαδήποτε περιστατικά βίας και παρενόχλησης σε υλοποίηση όσων αναφέρει ο Νόμος 4808/2021», με την υιοθέτηση προοδευτικής πολιτικής και διαδικασίας κατά της Βίας και της Παρενόχλησης την Εργασία».

Η σύμβαση υπεγράφη την Παρασκευή 20 Μαΐου στο πνεύμα του νόμου 4808/2021 της Εθνικής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου, το επιστέγασμα της διαδικασίας.

Στο τελικό κείμενο, αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου, «υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις των εκπροσώπων του Σωματείου», με τις κυριότερες να είναι οι εξής, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση:

Επιτροπή κατά της Βίας και Παρενόχλησης

1. Η Επιτροπή αυτή (Πενταμελής) δεν θα έχει μόνο ερευνητικό χαρακτήρα, όπως οι αντίστοιχες Επιτροπές άλλων Οργανισμών, αλλά αποφασιστικό, αφού θα εξετάζει κάθε εισαγόμενη υπόθεση και θα επιβάλει «Κυρώσεις - Μέτρα - Πειθαρχικές Ποινές» σε βάρος του καταγγελλόμενου. (Διεύρυνση του ποινολογίου που προβλέπει ο Οργανισμός Υπηρεσίας Προσωπικού).

2. Στην Επιτροπή αυτή θα συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων που θα ορίζει το Δ.Σ. της εκάστοτε πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι: Ο/Η Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (Πρόεδρος), Ο/Η Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου (Μέλος), Ο/Η Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου (Μέλος) και Ο/Η Επικεφαλής του Τομέα Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου (Μέλος).

3. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων θα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, γεγονός που σηματοδοτεί την δέουσα σημασία που έχει ο ρόλος του στην Επιτροπή.

4. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε απαρτία για την συνεδρίαση και για την λήψη απόφασης με την παρουσία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ της και όχι μόνο με την πλειοψηφία των εκπροσώπων της Τράπεζας. Η ρύθμιση αυτή είναι θεσμικά πρωτοποριακή και διασφαλίζει την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση.

Προοδευτικό Πλαίσιο -  Διαφάνεια

- Η θεσμοθετημένη Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία έχει ε υ ρ ύ τ ε ρ ο Πεδίο Εφαρμογής από τον υφιστάμενο Κανονισμό Εργασίας, γιατί εφαρμόζεται υποχρεωτικά για το σύνολο όσων έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ακόμα και αν είναι επιτελικά στελέχη της Τράπεζας, Διευθύνοντες Υπάλληλοι ή Μέλη του Δ.Σ.!

- Εφαρμόζονται για όσους απασχολούνται με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και έμμισθης εντολής.

- Επίσης στους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων Υπηρεσιών, αλλά και σε άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση (ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, εθελοντές).

- Ακόμα καταλαμβάνει και εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, αλλά και άτομα που ζητούν εργασία στην Τράπεζα.

- Το πλαίσιο ισχύος είναι ευρύτατο και δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της εργασίας. Περιλαμβάνει και τα καταλύματα της και τους χώρους ατομικής υγιεινής, φροντίδας και αποδυτηρίων.

- Αφορά και στις μετακινήσεις, από και προς την εργασία, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.

- Ισχύει και κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας και τηλεργασίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ