Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021
x

ΑΙΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Οι λογιστές αναφέρουν ότι στην πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος δεν αναγράφεται ο λόγος απόρριψης της αίτησης. Τι ζητούν.

Τη διόρθωση της πλατφόρμας υποδοχής των αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα ζητεί με αίτημά του ο Σύλλογος Λογιστών Καστοριάς.

Οι λογιστές αναφέρουν ακόμη, ότι στην πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος δεν αναγράφεται ο λόγος απόρριψης της αίτησης, ώστε να έχει ο πολίτης πλήρη εικόνα της κατάστασης για πιθανή ένσταση.

«Θεωρούμε πως μια τέτοια λειτουργία είναι απαραίτητη», τονίζουν.

Ο σύλλογος ζητεί την άμεση αντοπόκριση των αρμόδιων υπουργών.

Συγκεκριμένα στο αίτημά του ο Σύλλογος αναφέρει:

Την Τρίτη 17/12/2019 ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Κοινωνικό Μέρισμα έτους 2019.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις εγκριθείσες αιτήσεις δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης της υποβληθείσας αίτησης.

Στις απορριφθείσες αιτήσεις όμως δεν δίνεται η δυνατότητα επανυποβολής με τυχόν  διορθωμένα στοιχεία.

Επίσης, δεν αναγράφεται ο λόγος απόρριψης της αίτησης, ώστε να έχει ο πολίτης πλήρη εικόνα της κατάστασης για πιθανή ένσταση.

Θεωρούμε πως μια τέτοια λειτουργία είναι απαραίτητη.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για δυνατότητα ακύρωσης και επανυποβολής των απορριφθέντων αιτήσεων καθώς και την γνωστοποίηση στον πολίτη της αιτίας απόρριψης της αίτησής του.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ