Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022
x

ΕΤΑΔ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Τι προβλέπει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός - Ποια η διάρκεια του μισθώματος του σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου και ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στη μίσθωση του σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου Βόρα - Καϊμάκτσαλαν προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με εργαλείο τη διαδικτυακή της πλατφόρμα (www.e-publicrealestate.gr). Με τον διαγωνισμό για τη μίσθωση του σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου να τρέχει από χθες και μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου η ΕΤΑΔ αναζητά τον νέο μισθωτή του σαλέ βρίσκεται στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλάν, στον δήμο Αλμωπίας, στην Έδεσσα.

Το βήμα του διαγωνισμού, δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό αύξησης εκάστης προσφοράς επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς, ορίζεται ίσο του 5% με την τιμή εκκίνησης τα 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά στοιχεία για το χιονοδρομικό «ο παρών διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση των στεγασμένων χώρων του κεντρικού κτηρίου (chalet) στην είσοδο του χιονοδρομικού κέντρου και του αναψυκτηρίου στη θέση Σαραντόβρυση».

Το κεντρικό σαλέ είναι ένα τριώροφο κτίσμα, στο ισόγειο και τον α ´ όροφο του οποίου λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο και χώρος μαζικής εστίασης), ενώ στον β´ όροφο στεγάζονται βοηθητικές χρήσεις, κυρίως για τη διανυκτέρευση του προσωπικού.

Τα τμ των κτισμάτων είναι 1.460.

Το αναψυκτήριο Σαραντόβρυσης είναι ένα μονόροφο κτίσμα με ένα υπόγειο τμήμα και λειτουργεί ως αναψυκτήριο με τους αναγκαίους αποθηκευτικούς χώρους και wc. Οι προς εκμίσθωση χώροι με τον παρόντα διαγωνισμό είναι υπόγειο: 64,60 τ.μ. ισόγειο: 152,40 τ.μ.

Προϋποθέσεις του διαγωνισμού

Η εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου θα είναι διάρκειας οκτώ χιονοδρομικών περιόδων (2022-2023, έως και 2029-2030). Οι υποψήφιοι, όπως προβλέπεται στους όρους του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής τουλάχιστον πέντε ετών και ετήσιο μέσο όρο κύκλου εργασιών κατ’ ελάχιστον 150.000 ευρώ κατά την τελευταία τριετία (2021, 2020 και 2019) τα νομικά πρόσωπα, τα δε φυσικά πρόσωπα, αντιστοίχως, μέσα ετήσια έσοδα κατ΄ ελάχιστον 150.000 ευρώ, κατά την τελευταία τριετία (2021, 2020 και 2019).

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, αρκεί τα κριτήρια της εμπειρίας και της χρηματοοικονομικής δυνατότητας, να τα πληροί ένα μέλος, το οποίο θα συμμετέχει υποχρεωτικά (στην ένωση ή κοινοπραξία), κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος να μην οφείλει στην ΕΤΑΔ από οποιαδήποτε αιτία, ούτε να συμμετέχει σε εταιρεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου κλπ) που οφείλει στην ΕΤΑΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στην ΕΤΑΔ. Η προσφορά θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο 60 ημερών μετά την υποβολή της.

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής, 5.000 ευρώ διαρκείας ποσού 5.000 ευρώ, διάρκειας 90 ημερών. Η τιμή εκκίνησης, ορίζεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ