Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
x

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ AΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΑ 12 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ

Οι βουλευτές Βαρτζόπουλος και Κατσανιώτης ζήτησαν την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή οδηγία

Την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/89/ΕΕ, με επέκταση της Eλληνικής αλιευτικής ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, βάσει του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1380/2013 ( αρθ. 20), ζήτησαν με ερώτηση τους προς τους Υπουργούς ΠΕΝ και Αγροτικής Ανάπτυξης οι βουλευτές ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β´ Θες/νίκης ) και Ανδρέας Κατσανιώτης ( Αχαΐας).

Οι βουλευτές αναφέρουν, ότι η προστασία του θαλασσίου φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κεντρική επιδίωξη της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής. Τούτο σημαίνει πέραν των άλλων κυρίως προστασία της βιοποικιλότητος και των ιχθυοαποθεμάτων.

Ύπαρξη δηλαδή προστατευομένων περιοχών, καταφυγίων ψαριών, ζωνών αλιείας μειωμένης εντάσεως κοκ. Προς υλοποίηση όλων αυτών η Οδηγία 2014/89/ΕΕ προβλέπει ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι 31/3/2021.

Αυτήν την λογική άλλωστε έχουν, υπογραμμίζουν οι βουλευτές, και οι αυστηρότατοι κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Οι κανόνες αυτοί όμως δεν ισχύουν για τρίτα, εκτός Ενώσεως, κράτη, οι αλιευτικοί στόλοι των οποίων ανεξέλεγκτοι, και ως προς τα μέσα και ως προς τον χρόνο αλιείας, καταστρέφουν συστηματικά την ενάλιο αειφορία, ιδίως στα αβαθή του Αιγαίου Πελάγους. Εν γνώσει αυτών των κινδύνων και ως de facto μέτρο ενίσχυσης της προστασίας του περιβάλλοντος ο Κανονισμός 1380/2013 ( αρθ 20) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προβλέπει ρητώς, ότι «Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα ....εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης τους..»

Σκόπιμο λοιπόν είναι, καταλήγουν οι βουλευτές, στα πλαίσια του ολοκληρωμένου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Η λήψη μέτρων κατά των τρίτων χωρών, τα αλιευτικά σκάφη των οποίων παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία.

2. Δεδομένου ότι η άσκηση αλιευτικής πολιτικής είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ενώσεως, η επέκταση της Ελληνικής αλιευτικής ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ