Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
x

ΕΠΤΑ + ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ (ΝΕΑ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη, Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm, για τη (νέα) αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη*

Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας αντιμετωπίσαμε καταστάσεις πρωτόφαντες-σε σημαντικό βαθμό με επιτυχία. Δυστυχώς όχι και στο δεύτερο. Δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις (λ.χ. Kαταβολή Mειωμένου Mισθώματος και Επιστρεπτέα Προκαταβολή). Χρειάστηκε να περάσει ένας σχεδόν μήνας από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες (31.10.20) για να δούμε δημοσιευμένα τα νομοθετήματα (ν. 4756/20 και ΚΥΑ πολ.48713/1232/26.11.20)-που αφορούσαν την αναστολή συμβάσεων εργασίας για τον (ουσιαστικά παρελθόντα) μήνα Νοέμβριο(!)...

Α. Ερώτημα 1ο: Ποιες οι ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους;
Όσοι εργαζόμενοι τους προσλήφθηκαν έως 4.11.2020 τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή έως την 30.11.2020. Μετά το πέρας της αναστολής οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνεχίζονται, κατά βάση, για τον συμφωνηθέντα-υπολειπόμενο.

Ερώτημα 2ο: Τι ισχύει για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες;
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σ’ αυτές είναι δυνατό να τεθούν σε τηλεργασία, όταν αυτή είναι εφικτή. Είναι δυνατή όμως και η πρόσληψη νέων από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»-δεν μπορούν όμως να τεθούν σε αναστολή.

Ερώτημα 3ο: Είναι δυνατή η ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων; Η καταγγελία συμβάσεων;
Είναι δυνατή η προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη επιτακτικών αναγκών-εξαιτίας της πανδημίας. Δεν είναι επιτρεπτή η καταγγελία συμβάσεων μέχρι την 30.11.2020.

Β. Ερώτημα 4ο: Ποιες οι ρυθμίσεις για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους;
Οι συμβάσεις των εργαζομένων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι δυνατό να τεθούν σε αναστολή έως 30.11.2020. Η προϋφιστάμενη αναστολή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι δυνατό να παραταθεί έως 30.11.20. Μετά το πέρας της αναστολής, οι εν λόγω συμβάσεις συνεχίζονται, κατά βάση, για τον συμφωνηθέντα, υπολειπόμενο, χρόνο.

Ερώτημα 5ο: Είναι δυνατή η ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων; Η τηλεργασία;
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι δυνατό να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους έως την 30.11.20. Υποχρεούνται, ταυτόχρονα-κατά τα ισχύοντα, να θέτουν σε τηλεργασία τους εργαζομένους τους.

Ερώτημα 6ο: Ποιες οι υποχρεώσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων;
Υποχρεούνται να μην καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας μέχρι και την 30.11.2020. Υποχρεούνται επίσης να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας

Γ. Ερώτημα 7ο: Σε ποιο ποσό ανέρχεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού; Ποια η μεταχείρισή της και οι δικαιούχοι της;
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού με ποσό αναφοράς τα €800/τριάντα ημέρες. Είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Δ. Ερώτημα 8ο: Είναι δυνατή η μεταφορά της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020;
Το υπόλοιπο κανονικής αδείας έτους 2020 εργαζομένων που τελούν σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και μέχρι (συνεχώς ή κατά διαστήματα) την 31.12.2020, είναι δυνατό να δοθεί έως την 30.6.2021.

Τα εισαγωγικώς αναφερόμενα νομοθετήματα, που δημοσιεύθηκαν στο τέλος του μήνα (:26.11.20) για να ρυθμίσουν σοβαρότατα προβλήματα που ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου, μόνον επίκαιρα δε μοιάζουν. Ούτε όμως τον οφειλόμενο σεβασμό στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους επιδεικνύουν.

Ας ελπίσουμε να τιθασευθεί η πανδημία ή η Πολιτεία να αποδειχθεί αντάξια των περιστάσεων.

Ευκταία, αμφότερα.

Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή εδώ

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ