Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
x

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟ

Ένα εκατομμύριο ευρώ από την ΠΚΜ για επεμβάσεις στην περιοχή της Αξιούπολης Κιλκίς - Απειλούνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση πλημμύρας

Σε σειρά εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Αξιού, προκειμένου να διατηρούνται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή να συνεχίσει να θωρακίζεται αντιπλημμυρικά, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαθέτοντας 1 εκ. ευρώ.

Στο περιφερειακό συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθεί το έργο για τις «ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2017». Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός από φερτά υλικά, φυτική ύλη και μπάζα, τοπικά και σε όλο το μήκος των υδατορεμάτων της περιοχής του Αξιού, η συντήρηση των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, οχετών, προβόλων, αναβαθμών, υδροληψιών, επενδεδυμένων οχθών κτλ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν καταγράψει σημειακά κάποιες καταστροφές στα αντιπλημμυρικά έργα, λόγω της παρόδου των ετών, αλλά και λόγω περιορισμένης συντήρησης και επεμβάσεων καθαρισμού. Συνεπώς, το έργο κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ενισχυθούν τα αναχώματα και να γίνουν οι συντηρήσεις και οι καθαρισμοί και να περιοριστούν οι πιθανότητες εκδήλωσης πλημμυρών.

Οι παρεμβάσεις μάλιστα εστιάζονται κυρίως στην περιοχή του Αξιού στο Κιλκίς και πιο τοπικά στο Δήμο Παιονίας ανάμεσα στη γέφυρα Πολυκάστρου – Αξιούπολης και στην εκβολή του χειμάρρου Γοργοπής.

Βλάβες στα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και απορρίμματα, μπάζα, βλάστηση και φερτές ύλες είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγράφηκαν και σκοπεύει να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη παρέμβαση στην περιοχή. Οι επεμβάσεις μάλιστα σκοπεύουν και στην προστασία της οδικής γέφυρας που συνδέει το Πολύκαστρο με την Αξιούπολη, ώστε να μπορεί το νερό να διοχετεύεται χωρίς πρόβλημα κάτω από αυτή, αλλά και να προστατευτεί από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η περιοχή είναι κοντά στην Αξιούπολη, ενώ υπάρχουν γύρω και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που απειλούνται στην περίπτωση της εκδήλωσης πλημμύρας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ