Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
x

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ INTERREG ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ, ΓΙΑ 2014-2020

Με μεγαλύτερο προϋπολογισμό και απλούστερες διαχειριστικές διαδικασίες, ενεργοποιείται το νέο Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας - πΓΔΜ.

Με αυξημένο προϋπολογισμό ανοίγει στο επόμενο διάστημα το νέο πρόγραμμα  διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα - πΓΔΜ 2014-2020 ( Interreg), που θα στηρίξει έργα στις εξής δύο κατευθύνσεις: στην ανάπτυξη και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και, στην προστασία του περιβάλλοντος - μεταφορές.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45 εκατ. ευρώ, έναντι των 31,5 εκατ. ευρώ του προγράμματος της προηγουμένης περιόδου.

Η πρώτη μεικτή επιτροπή παρακολούθησης θα συνεδριάσει στις 18 Νοεμβρίου. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση σηματοδοτεί ουσιαστικά την ενεργοποίηση του προγράμματος καθώς σε αυτή θα  συζητηθεί η πρώτη πρόσκληση του νέου προγράμματος.

Το νέο Διασυνοριακό Ελλάδας- πΓΔΜ, θα ανοίξει με μεγαλύτερο προϋπολογισμό αφού για τις δράσεις της πρώτης προκήρυξης θα διατεθούν περίπου 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού, αν ληφθεί υπόψη ότι από τα 45 εκατ. ευρώ, σχεδόν 4-5 εκατ. θα αφορούν την τεχνική βοήθεια.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί με απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες καθώς δεν θα έχει πλέον την όποια εμπλοκή η Κοινοτική Αντιπροσωπεία στη πΓΔΜ, κάτι που ίσχυε ως τώρα στα Διασυνοριακά Προγράμματα Ελλάδας - χωρών εκτός ΕΕ, δηλαδή στα προγράμματα με πΓΔΜ και Αλβανία.

Εν τω μεταξύ, όπως πληροφορήθηκε η Voria.gr από τη διαχειριστική αρχή του Interreg,  το τρέχον πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση υλοποίησης των έργων της τρίτης πρόσκλησης και παρά τα προβλήματα που υπάρχουν , από πλευράς πΓΔΜ, για τρία έργα, το μέρος της ελληνικής συμμετοχής θα εκτελεστεί κανονικά και θα απορροφηθούν όλοι οι πόροι έως το τέλος του 2016.

Σημειώνεται ότι τα Διασυνοριακά με χώρες εκτός της Ε.Ε. , έχουν καταληκτικό χρόνο 31/12/2016 και όχι τέλος του 2015, όπως ισχύει στις υπόλοιπες των περιπτώσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του κ. Αλ. Σαμαρά, προϊσταμένου της Μονάδας Β! της ΕΥΔΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, επισημαίνονται τα εξής:

" Στο Ε.Π. Ελλάδα - πΓΔΜ 2007-2013", τα ενταγμένα έργα των δύο πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων υλοποιούνται ομαλά. Τα έργα της 1ης πρόσκλησης (18) έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ από τα έργα της 2ης πρόσκλησης (20) έχουν ολοκληρωθεί τα 12 εξ αυτών.

Τα 14 έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της 3η Πρόσκλησης έχουν όλα συμβασιοποιηθεί από την Ελληνική πλευρά και έχει ήδη ξεκινήσει η χρηματοδότηση και υλοποίησή τους με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Για τέσσερα (4) εξ αυτών (PARK - 6113, DECIDE - 6183, WET AID - 6186,FACE - 6001) δεν προχώρησε η συμβασιοποίηση από την πλευρά της EU Delegation στα Σκόπια καθώς οι φορείς από την π.Γ.Δ.Μ. δεν μπόρεσαν να προσκομίσουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα έργα αυτά θα πραγματοποιηθούν με προϋπολογισμό μόνο για τους Έλληνες εταίρους, ενώ οι εταίροι από την π.Γ.Δ.Μ. θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές με μηδενικό προϋπολογισμό.

Το τρέχον πρόγραμμα έως σήμερα ανταποκρίνεται στους επιμέρους ειδικούς στόχους του, χωρίς να έχουν σημειωθεί απώλειες πόρων. Αναμένεται η ομαλή ολοκλήρωση του με πλήρη απορρόφηση των υπολοίπων διαθέσιμων πόρων έως το τέλος του 2016".

Το νέο Interreg Ελλάδα - πΓΔΜ

Από το νέο Διασυνοριακό Ελλάδας - πΓΔΜ, θα ωφεληθούν οι κάτοικοι 5 παραμεθόριων περιφερειών της Ελλάδας και 4 περιφερειών της γειτονικής χώρας. Η αξία του προγράμματος «INTERREG ΜΠΒ» υπερβαίνει τα 45 εκατ. ευρώ, και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) φθάνει περίπου τα 39 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα στόχο έχει να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η διασυνοριακή περιοχή. Οι επενδύσεις θα στηρίξουν την παροχή βελτιωμένης προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης, το πρόγραμμα θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών για την προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα.

Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται επίσης στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών ώστε να συντομευτεί ο χρόνος ταξιδίου. Τα περιβαλλοντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα στηρίξουν τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στην πρόληψη, στο μετριασμό και στη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών.

Oρισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα:

-Βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών (δηλαδή τελωνειακές υποδομές ή άλλες σχετικές με την ασφάλεια των συνόρων και τις μεταφορές).

-Συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών που σχετίζονται με τις μεταφορές με στόχο τη στήριξη της προσβασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή και των διασυνοριακών υπηρεσιών.

-Αποτελεσματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των βιολογικών αποβλήτων και κοινές ενέργειες για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων.

-Βελτίωση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

-Αποκατάσταση και ανάπλαση των υποβαθμισμένων εδαφών και των υδάτινων πόρων.

-Βελτίωση στον τομέα της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές και κινδύνους , ιδίως όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον.

-Κινητοποίηση και ενίσχυση των ικανοτήτων των πολιτών και των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και στο μετριασμό των συνεπειών τους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ