Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022
x

ΕΛΣΤΑΤ: ΟΡΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Οι τιμές εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Ιούνιο κατέγραψαν αύξηση 0,3% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι τιμές εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Ιούνιο κατέγραψαν αύξηση 0,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής(ΕΛΣΤΑΤ).

Η εξέλιξη των ∆εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, µε έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το µήνα Ιούνιο 2016, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνόςΙουνίου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, σηµείωσε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 3,0%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαίου 2016, σηµείωσε αύξηση 0,1%, έναντι µείωσης 4,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι αύξησης 1,5%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Ο δείκτης εισροών

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Ιουνίου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, σηµείωσε µείωση 1,9%, έναντι µείωσης 1,6%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαίου 2016, σηµείωσε αύξηση 0,9%, έναντι µείωσης 0,3%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, παρουσίασε µείωση 2,4%, έναντι µείωσης 2,1%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ