Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
x

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΒΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός μέσω της νέας πρωτοβουλίας είναι «ο διαρκής και ανοιχτός διάλογος μεταξύ εταιρείας και τοπικής κοινωνίας»

Με γνώμονα τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός έχει, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή της, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της το τρίπτυχο: διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων της, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους της.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, «αναγνωρίζοντας πως η δραστηριότητά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία που τη φιλοξενεί, η Ελληνικός Χρυσός επιδιώκει διαχρονικά την άριστη συνεργασία με τους τοπικούς της κοινωνικούς εταίρους, μέσω της οικοδόμησης ενός ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου, με στόχο να αναγνωρίζονται τα ζητήματα που ενδέχεται να απασχολούν την τοπική κοινωνία και να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίλυσή τους».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε στη δημιουργία Μηχανισμού Υποβολής Αναφοράς (Grievance Mechanism), μέσω του οποίου, μεμονωμένοι πολίτες, αρχές, σύλλογοι και φορείς, μπορούν να υποβάλλουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας, «η οποία με τη σειρά της δεσμεύεται πως θα τα εξετάζει με ακεραιότητα, προσήλωση, εμπιστευτικότητα και αίσθημα ειλικρίνειας».

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να υποβάλει απευθείας την αναφορά του προς την Ελληνικός Χρυσός με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Τηλεφωνικά στο 23760 25087

- ∆ιαδικτυακά υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικός Χρυσός www.hellas-gold.com/grievance

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gr-grievances@eldoradogold.com

- Ταχυδρομικά: Ελληνικός Χρυσός, υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 63082 Στρατώνι Χαλκιδικής

- Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται διαθέσιμα στις κεντρικές πύλες / εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Ολυμπιάδας – Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου.

- Μέσω φαξ στο 23760 21081
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ