Τρίτη 2 Ιουνίου 2020
x

ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΗΛΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε έκτακτη μονοθεματική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη Μεγάλη Δευτέρα

Έκτακτη μονοθεματική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση, όπως αναφέρει η ΠΚΜ, θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετέχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων, εκπροσωπώντας με εξουσιοδοτήσεις τους υπόλοιπους Περιφερειακούς Συμβούλους των παρατάξεων τους, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:

Ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19).

Εισηγητής:

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ