Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020
x

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CNG

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς CNG για την τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών.

Την υπηρεσία μεταφοράς CNG με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για την τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών λαμβάνει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την Απόφαση ΡΑΕ 643/2018 (ΦΕΚ Β’ 3334/10.08.2018).

Όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την τροφοδότηση των περιοχών της Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται στις ακόλουθες Αποφάσεις:

Απόφαση ΡΑΕ 443/2019 (ΦΕΚ Β’ 2945/16.07.2019)

Απόφαση ΡΑΕ 442/2019 (ΦΕΚ Β’ 2972/19.07.2019)

καλούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: supply@edathess.gr

είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ:

Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.,
Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Τ.Κ. 54628, Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση προμηθειών, Τηλ: 2310 584160.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ