Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
x

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ με ανακοίνωσή της επισημαίνει πως δεν εκπροσωπείται από τρίτο πρόσωπο, εκτός από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ασκεί τα καθήκοντά της συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και παράλληλα, αναπτύσσει τη δραστηριότητά της με γνώμονα την ίση μεταχείριση των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των τελικών καταναλωτών, την οργανωτική και λειτουργική αυτονομία και ανεξαρτησία, τη διαφάνεια και την αμεροληψία.

Το παραπάνω τονίζει η εταιρεία δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν εκπροσωπείται από κανένα τρίτο πρόσωπο (πχ. αντιπρόσωπο, κ.τ.λ.) εκτός από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της που μπορεί να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ