Σάββατο 28 Μαρτίου 2020
x

ΕΒΖ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΥ ΚΑΙ ΣΕΡΡΕΣ

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΒΖ έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας με τη Royal Sugar για το εργοστάσιο στο Πλατύ

Στο παρά πέντε, με την ανησυχία των τευτλοπαραγωγών να έχει χτυπήσει κόκκινο για το τι μέλλει γενέσθαι με τη φετινή καλλιέργεια τον τεύτλων, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ απηύθηνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου, για την εκμίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες.

Έκπληξη, πάντως, προκαλεί το γεγονός πως την προηγούμενη Δευτέρα, για να μην πάει χαμένη η φετινή παραγωγή των τεύτλων, υπεγράφη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας μεταξύ  της ΕΒΖ, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Μακεδονίας και τη Royal Sugar, που έχει κατ΄επανάληψη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τη μίσθωση του ζαχαρουργείου στο Πλατύ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σήμερα άνθρωποι της Royal Sugar πήγαν στο ζαχαρουργείο για να κάνουν μία πρώτη αποτίμηση της κατάστασης του - εν αναμονή τεχνικών από το εξωτερικό που θα ερχόταν την επόμενη εβδομάδα - και έπεσαν από τα σύννεφα όταν πληροφορήθηκαν πως η ΕΒΖ έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα εργοστάσια σε Πλατύ και Σέρρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος πιέζει για την αποκομιδή των τεύτλων, καθώς ο καιρός αρχίζει και χαλά και ήδη η καλλιέργεια θα έπρεπε να συλλεχθεί, ενώ το εργοστάσιο του Πλατέος, χρειάζεται συντήρηση 45 ημερών. Το κόστος μίας γρήγορης συντήρησης αποτιμάται στο 1 εκατ. ευρώ ενώ μία περισσότερο ενδελεχούς τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως το αργότερο στις 23 Οκτωβρίου αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την υπαγωγή της ΕΒΖ στο άρθρο 106 της προπτωχευτικής διαδικασίας, βάσει του σχεδίου που εκπόνησε η Τράπεζα Πειραιώς.   

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΒΖ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και δύνανται να αφορούν μία ή και αμφότερες τις μονάδες».

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μισθωτές, που θα χρησιμοποιήσουν τις μονάδες της ΕΒΖ για παραγωγή, τυποποίηση και αποθήκευση ζάχαρης, αρχής γενομένης από τη φετινή καμπάνια και για χρονικό διάστημα 28 μηνών.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του μισθωτή σε ό,τι αφορά τις δύο μονάδες που θα αναλάβει να διαχειριστεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΒΖ, αυτές αφορούν στο ότι θα πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, αποκλειστικά για τον προαναφερόμενο σκοπό.

Διευκρινίζεται ότι οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενες ενώσεις και κοινοπραξίες, θα πρέπει να υποβάλουν κοινή αίτηση, η οποία θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ΕΒΖ ΑΕ, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296412, υπόψη κ. Παναγιώτη Καρακώστα, κατά τις ώρες 10:00 - 15:00, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα ειδοποιηθούν από την ΕΒΖ ΑΕ για να παραλάβουν πληροφορίες που αφορούν τις προς εκμίσθωση μονάδες, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό σχετικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και δήλωση ότι τα στοιχεία, που προσκόμισαν είναι πλήρη και αληθή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η τελική επιλογή θα γίνει κατά την ελεύθερη κρίση της ΕΒΖ ΑΕ, συνυπολογιζόμενου του ύψους του προσφερόμενου μισθώματος, αφού λάβει υπόψη της την τοποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς».

Υπογραμμίζεται πως η ΕΒΖ ΑΕ «διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης άμεσης ή έμμεσης ζημίας».

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2310 296412 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ