Κυριακή 5 Ιουλίου 2020
x

ΔΩΔΩΝΗ: ΤΟ ΤΥΡΙ ΠΑΕΙ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Cheese Art υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο εντοπισμός των μικροοργανισμών που κάνουν μοναδικά τα ελληνικά τυριά και η περαιτέρω αξιοποίησή τους στην βιομηχανία τροφίμων είναι ο στόχος της δράσης Cheese Art που συμμετέχει η ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη.

Ο στόχος του Cheese Art είναι η διασύνδεση των επιστημονικών φορέων όπως τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με τη βιομηχανία ώστε να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα που θα αυξήσουν και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος θα γίνει δυνατό να διαπιστωθεί η επίδραση που έχουν οι διάφοροι μικροοργανισμοί στο άρωμα, τη γεύση και την υφή των ελληνικών παραδοσιακών τυριών αυθόρμητης ζύμωσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων μικροβιολογίας και μοριακής βιολογίας.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση και ταυτοποίηση μικροβιακών στελεχών με ωφέλιμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω από τη βιομηχανία τροφίμων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τυριών διεθνώς.   

 Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη έχοντας γκάμα με αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα, συμμετέχει στο πρόγραμμα, καθώς υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία σε προϊόντα όπως η φέτα Δωδώνη ΠΟΠ, η γραβιέρα, η κεφαλογραβιέρα και το κεφαλοτύρι,.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Cheese Art υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ