Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
x

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ, ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ

Από την 1η Μαρτίου έως και τις 21 Απριλίου διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά περίπου 3.500 υποθέσεις πολιτών στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Με βήμα γοργό εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή ο δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η Voria.gr από τις διάφορες υπηρεσίες του δήμου με τις οποίες οι δημότες επικοινωνούν και εξυπηρετούνται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν αυτοπροσώπως στο δημαρχείο ή στα υπόλοιπα δημοτικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργο Αβαρλή μέσα στον τελευταίο περίπου ενάμιση μήνα και συγκεκριμένα από την 1η Μαρτίου έως και τις 21 Απριλίου διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά περίπου 3.500 υποθέσεις πολιτών, ενώ άλλες περίπου χίλιες παρατηρήσεις καταχωρίστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "Βελτιώνω την Πόλη μου".  

Βδομάδα με τη βδομάδα, η μία μετά την άλλη, υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του κοινού και τις συναλλαγές των πολιτών με το δήμο, εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή, διευκολύνοντας τους δημότες, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να μετακινούνται ενώ παράλληλα, μπορούν να παρακολουθούν εκ του μακρόθεν και την πορεία των υποθέσεών τους.

Ειδικότερα, τα τμήματα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες ηλεκτρονικά είναι τα ακόλουθα:

Α) Τμήμα Δημοτολογίου

Το συγκεκριμένο τμήμα διαχειρίζεται αρκετές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Κατ' αρχάς την opengov.thessaloniki.gr στην οποία εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά τα αιτήματα για όλα τα πιστοποιητικά δημοτολογίου τα οποία υποβάλλονται από δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί έξι τέτοια αιτήματα.

Επίσης, διαχειρίζεται την ηλεκτρονική διεύθυνση dimotologio@thessaloniki.gr, στην οποία έχουν υποβληθεί έως τώρα περίπου σαράντα αιτήματα καθώς και την ηλεκτρονική πλατφόρμα πολιτών στην οποία τα εισερχόμενα αιτήματα είναι μόλις τρία προς το παρόν. Παράλληλα, είναι διαχειριστής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης politikoigamoi@thessaloniki.gr, στην οποία από την 1η Μαρτίου έως την 21η Απριλίου υποβλήθηκαν αιτήσεις έκδοσης αδειών 79 πολιτικών γάμων εκ των οποίων τελέστηκαν ήδη οι πενήντα.

Β) Τμήμα Διαφάνειας

Το τμήμα αυτό διαχειρίζεται την ηλεκτρονική εφαρμογή "Βελτιώνω την Πόλη μου" η οποία αποτελεί μία  πλατφόρμα διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων του πολίτη. Σε αυτήν καταχωρήθηκαν συνολικά 983 αιτήματα, είτε από τους πολίτες, απευθείας μέσω του διαδικτύου είτε από τους χειριστές του τηλεφωνικού κέντρου της Καθαριότητας.

Γ) Τμήμα Ληξιαρχείου

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης lix@thessaloniki.gr, όλοι οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν οποιασδήποτε μορφής ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης των ληξιαρχικών τους γεγονότων (γεννήσεις, βαπτίσεις, ονοματοδοσίες κ.λπ.) και λαμβάνουν αμέσως απαντήσεις από τους υπαλλήλους του τμήματος. Στο διάστημα αυτό έχουν υποβληθεί έως τώρα 560 αιτήματα.

Παράλληλα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος “Μητρώο Πολιτών” πραγματοποιούνται οι δηλώσεις γέννησης οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τα μαιευτήρια. Το τμήμα οριστικοποιεί την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του δημότη. Έως τώρα έχουν γίνει 120 δηλώσεις γεννήσεων και 70 εκθέσεις μεταβολών.

Το ίδιο χρονικό διάστημα απεστάλησαν ηλεκτρονικά 220 έγγραφες βεβαιώσεις κινήσεων προς τους πολίτες προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους προς το Ληξιαρχείο για διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Το σύνολο των διακινηθέντων εγγράφων προς εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ή φαξ ανήλθε σε 935.

Δ) Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης

Το συγκεκριμένο τμήμα διαχειρίζεται την ηλεκτρονική διεύθυνση info@thessaloniki.gr, στην οποία όλοι οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν οποιασδήποτε μορφής αίτηση, καταγγελία, παράπονο, αναφορά συμβάντος, πρόταση κ.ο.κ. Στη συνέχεια η υπηρεσία αποστέλλει άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου του εισερχόμενου ηλεκτρονικού αιτήματος στον αποστολέα του και διαβιβάζει άμεσα το αίτημά του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Τα εισερχόμενα αιτήματα στο διάστημα αυτό ανήλθαν σε 2.143.

Τα ανταποδοτικά τέλη

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων από τις 10 Μαρτίου 2020 έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση tap@thessaloniki.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ ή για μεταβολές ακινήτων με όλα τα δικαιολογητικά ψηφιοποιημένα. Μάλιστα, από τις 16 Μαρτίου, όταν και διακόπηκε η προσέλευση των δημοτών στο δημαρχείο, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων  για την πανδημία, οι αιτήσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποστολής email, οι δημότες ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την παραλαβή της αίτησής τους, την πληρότητα αυτής  και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Σε δεύτερο στάδιο ενημερώνονται για τα στοιχεία του αρμόδιου υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email κ.ά.) ο οποίος έχει χρεωθεί την αίτησή τους, προκειμένου να επικοινωνούν απευθείας μαζί του. Από τις 10 Μαρτίου 2020  έχουν αποσταλεί περίπου 200 email, το  μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει ήδη διεκπεραιωθεί. Από τα 200 email γύρω στα 150 αφορούν σε αιτήματα για έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ, ενώ τα υπόλοιπα σε μεταβολές ακινήτων (διόρθωση τ.μ., διαχωρισμούς, συνενώσεις κ.α.) καθώς και ερωτήματα δημοτών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ