Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020
x

ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την προκαταρκτική εξέταση διενήργησαν οικονομικοί επιθεωρητές, μετά την καταγγελία για εταιρεία που κέρδισε 5 διαγωνισμούς χωρίς να διαθέτει άδεια.

Ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου για παρατυπίες σε διαγωνισμούς του τομέα καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης παρήγγειλε ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Αχιλλέας Ζήσης.

Οι διαγωνισμοί αφορούσαν επισκευές μηχανημάτων και αγορές κάδων. Ο εισαγγελέας ζήτησε να ασκηθεί ποινική δίωξη in rem για «παράβαση καθήκοντος» και για «απόπειρα απιστίας», κατά περίπτωση.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ο οποίος το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να προσωποποιήσει τις κατηγορίες για όσους από τους εμπλεκόμενους, υπαλλήλους του τομέα Καθαριότητας, μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών Αξιολόγησης και Καλής Εκτέλεσης Έργων, προκύψουν ενδείξεις ενοχής κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. 

Την προκαταρκτική εξέταση διενήργησαν οικονομικοί επιθεωρητές, μετά την καταγγελία  για συγκεκριμένη εταιρεία που κέρδισε 5 διαγωνισμούς χωρίς να διαθέτει άδεια. Προηγήθηκε ανώνυμη  καταγγελία από άλλο διαγωνιζόμενο ο οποίος αποκλείστηκε ενώ πληρούσε της τυπικές προϋποθέσεις.

Από την έρευνα των οικονομικών επιθεωρητών προέκυψαν τα παρακάτω:

«Ο πρώτος διαγωνισμός αφορούσε 961 κάδους απορριμμάτων. Έπρεπε να κηρυχθεί άγονος επειδή η εταιρεία προσκόμισε ανακριβή δήλωση για την άδεια λειτουργίας της, ενώ απορρίφθηκαν άλλες εταιρείες που είχαν άδεια. Δεν υπήρχαν βεβαίωση καλή εκτέλεσης και πρωτόκολλο παραλαβής του έργου.

Την επισκευή κοντέινερ διαχείρισης-μεταφοράς απορριμμάτων αφορούσε ο δεύτερος διαγωνισμός. Η αρμόδια επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. Ο διαγωνισμός  έπρεπε να ματαιωθεί επειδή δεν διέθετε άδεια η εταιρεία που τον κέρδισε, ενώ  άλλοι υποψήφιοι ανάδοχοι απορρίφθηκαν επειδή δεν είχαν άδεια

Τον τρίτο διαγωνισμό, για τις εργασίες ετήσιας συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, κέρδισε η ίδια εταιρεία αλλά δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες.

Ο τέταρτος, Διεθνής Διαγωνισμός ήταν για εργασίες επισκευής οχημάτων έργων, με συνολικό προϋπολογισμού 4  εκατ. ευρώ  Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι οι επισκευές των οχημάτων προχωρούν κανονικά

Ο πέμπτος αφορούσε την προμήθεια ανοικτών σκαφών αποκομιδής απορριμμάτων και ανοικτών απορριματοκιβωτίων. Ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ματαίωσετο διαγωνισμό. Διαπιστώθηκε ότι 30 τεμάχια ανοικτών σκαφών αποκομιδής στοίχισαν συνολικά 135.000 ευρώ, δηλαδή 4.500 ευρώ το κάθε ένα».  

Τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης είχε παραγγείλει ο προηγούμενος εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος για να διαπιστωθεί πως κέρδισε  διαγωνισμό για την επισκευή  οχημάτων του δήμου Θεσσαλονίκης  μια εταιρεία που δεν διαθέτει συνεργείο. Άλλος  διαγωνιζόμενος κατήγγειλε ότι  αποκλείστηκε ενώ πληρούσε της τυπικές προϋποθέσεις.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι διαθέτει  συνεργείο επισκευής οχημάτων  και, λόγω της οικονομικής κρίσης , αποφάσισε να συμμετάσχει σε (δημόσιο , διεθνή, μειοδοτικό) διαγωνισμό που διενήργησε, στις 17 Οκτωβρίου 2014, ο δήμος Θεσσαλονίκης και αφορούσε την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 4.065.150 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και θεωρώντας ότι οι λόγοι αποκλεισμού του ήταν ανύπαρκτοι , προσέφυγε υποβάλλοντας τις σχετικές ενστάσεις στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου και στην Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν αλλά ο διαγωνισμός συνεχίστηκε και με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ανατέθηκε σε άλλη εταιρεία.

Ύστερα από έρευνα, ο καταγγέλλων  διαπίστωσε ότι ενώ η εν λόγω εταιρεία συμμετείχε σε διαγωνισμό του δήμου σχετικό με το αντικείμενο επισκευής οχημάτων (εμφανιζόμενη ότι έχει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας , συνεργείο συντήρησης και επισκευής μηχανικών βλαβών οχημάτων) βρίσκεται στεγασμένη  σε μια ημιτελή  αποθήκη.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ