Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
x

Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Ασυνήθιστη καθυστέρηση στην παράδοση του πορίσματος της ΕΔΕ για τους διαγωνισμούς στην καθαριότητα από την Αποκεντρωμένη στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης παραμένει εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τους δύο διαγωνισμούς της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι ελέγχονται και από τη δικαιοσύνη. Η ασυνήθιστη σε τέτοιες περιπτώσεις καθυστέρηση στην παράδοση του πορίσματος της ΕΔΕ εκ μέρους του γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης Νικήτα Φραγκισκάκη στο δήμο γεννά ερωτήματα ως προς το περιεχόμενο του πορίσματος καθώς και ως προς τη σκοπιμότητα αυτής καθ’ αυτής της καθυστέρησης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Voria.gr η προϊσταμένη της διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Καλαμαριάς Φωτεινή Ευθυμιάδου στην οποία ο κ. Φραγκισκάκης είχε αναθέσει τη διενέργεια της ΕΔΕ, «το πόρισμα έχει παραδοθεί σε αυτόν από τον οποίο έλαβα την εντολή», δηλαδή στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr υψηλόβαθμα στελέχη του δήμου Θεσσαλονίκης έχουν ζητήσει από την αποκεντρωμένη να τους σταλεί το πόρισμα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να υπάρξει αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το πόρισμα δεν δόθηκε ούτε στον κ. Φραγκισκάκη καθώς βρίσκεται ακόμη στην αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης. Ο γενικός γραμματέας εμφανίζεται μάλιστα ενοχλημένος από αυτή την καθυστέρηση καθώς δέχεται κι αυτός οχλήσεις εκ μέρους του δήμου. Το γεγονός έχει θορυβήσει πολλούς από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση των δύο διαγωνισμών, αιρετούς αλλά και υπηρεσιακά στελέχη και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα της κυρίας Ευθυμιάδου είναι πολυσέλιδο και διαπιστώνονται σε αυτό ευθύνες και παραλείψεις σε όλα τα στάδια διενέργειας και εκτέλεσης των δύο συγκεκριμένων διαγωνισμών.

Όλα ξεκίνησαν από την επίτροπο

 

Η όλη υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από αποφάσεις τις οποίες έλαβε η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου το περασμένο καλοκαίρι, με τις οποίες απέρριπτε εντάλματα πληρωμής τα οποία αφορούσαν δύο διαγωνισμούς της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Ο πρώτος επίμαχος διαγωνισμός αφορούσε την επισκευή 961 κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε «παραβάσεις ουσιωδών όρων της διακήρυξης που καθιστούν άκυρη τη διαγωνιστική διαδικασία». Αποτέλεσμα αυτού ήταν η άρνησή της να εγκρίνει ένταλμα πληρωμής του αναδόχου, ύψους 31.106,70 ευρώ. Συγκεκριμένα, η επίτροπος είχε αναφέρει στην έκθεσή της ότι ο ανάδοχος δεν είχε προσκομίσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ούτε κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, ούτε στο στάδιο της υλοποίησής του αν και αυτό προβλεπόταν στη διακήρυξη του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού.

Η επίτροπος σημείωνε, μάλιστα, ότι η δεύτερη εταιρεία η οποία είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό είχε αποκλειστεί από αυτόν επειδή δεν είχε προσκομίσει άδεια λειτουργίας. Στο πόρισμά της η επίτροπος διαπίστωνε προβλήματα και στη φάση της παραλαβής των επισκευασμένων κάδων σημειώνοντας ότι «η παραλαβή των εργασιών της σύμβασης δεν έγινε σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη». Συγκεκριμένα ανέφερε ότι κατά την παραλαβή των κάδων δεν υπάρχουν τα ακριβή στοιχεία για τον αριθμό σειράς επισκευής και μόνον από το τιμολόγιο γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για 150 επισκευασμένους κάδους γενικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην διαπιστώνεται η ανά κάδο εκτελούμενη εργασία με τη διαδικασία της ταυτοποίησης». Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν προσκομίστηκαν εγγύηση καλής λειτουργίας ούτε πιστοποιητικά για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση των εργασιών.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορούσε την επισκευή κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων, προϋπολογισμού 224.721 ευρώ. Ανάδοχος ήταν η ίδια εταιρεία με αυτήν που είχε αναλάβει την επισκευή των 961 κάδων. Έτσι, για τους ίδιους λόγους (απουσία άδειας λειτουργίας, μη τήρηση των προβλεπομένων κατά την παραλαβή του έργου) η πάρεδρος αρνήθηκε να εγκρίνει ένταλμα πληρωμής ύψους 52,368,48 ευρώ.

Εσωτερικός έλεγχος

 

Μετά την εξέλιξη αυτή το θέμα ετέθη από την αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο. Τη σχετική πρωτοβουλία είχε πάρει ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Μάκης Κυριζίδης ο οποίος νωρίτερα είχε θέσει το ζήτημα και στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Η αντίδραση του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη ήταν να δώσει εντολή στο αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του δήμου να εξετάσει τους δύο επίμαχους διαγωνισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιους λόγους υπήρξαν τέτοιες παρατυπίες και για το εάν υπήρξε ή όχι δόλος.

Ένα μήνα μετά, στα μέσα Νοεμβρίου το αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου εξέδωσε το πόρισμά του στο οποίο διαπίστωνε σειρά σοβαρότατων παρατυπιών, κυριότερες εκ των οποίων ήταν οι εξής:

1. Οι αρμόδιες επιτροπές (Διενέργειας Διαγωνισμού και Οικονομική) έπρεπε εξ’ αρχής να κηρύξουν άγονο το διαγωνισμό. “Ο διαγωνισμός θα έπρεπε να κηρυχθεί άγονος από το πρώτο στάδιο κατάθεσης των δικαιολογητικών, διότι και οι δύο συμμετέχουσες εταιρείες θα έπρεπε να απορριφθούν λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά (σ.σ. δεν είχαν άδεια λειτουργίας) επί ποινή αποκλεισμού”. Επιρρίπτονται μάλιστα ευθύνες και στην Οικονομική Επιτροπή, επειδή δεν προέβη σε έλεγχο της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.
2. Για την ανάδοχο εταιρεία σημειώνεται ότι αυτή “κατά τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού προσκόμισε ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις όσον αφορά το απασχολούμενο προσωπικό”. Σύμφωνα με πληροφορίες η ανάδοχος ήταν μία εταιρεία χωρίς μόνιμους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα δεν προσκόμισε θεωρημένη κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού ούτε ασφαλιστική ενημερότητα. Μάλιστα ο νόμιμος εκπρόσωπός της δήλωσε εγγράφως ότι η εταιρεία δεν διαθέτει μόνιμο προσωπικό, αλλά πως συνάπτει συμφωνητικά συνεργασίας με τεχνίτες, όταν παρίσταται ανάγκη.
3. Η ανάδοχος εταιρεία δεν διέθετε άδεια λειτουργίας την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον εκτός της άδειας λειτουργίας στερούταν και συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO9001), το οποίο απαιτούσε όμως η διακήρυξη. Επίσης δεν υπήρχαν πιστοποιητικά γνησιότητας για τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά με τα οποία θα γινόταν η επισκευή των κάδων, κάτι που επίσης απαιτούσε η διακήρυξη.
4. Ανάλογες και σοβαρότερες παρατυπίες εντοπίστηκαν και για τη δεύτερη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Παρ’ όλα αυτά όμως η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτούς και τους δύο φακέλους και προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Εκεί διαπίστωσε παρεκκλίσεις ως προς τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών των δύο εταιρειών και την επανάληψη του διαγωνισμού. Κατά αυτής της απόφασης κατέθεσε ένσταση η ανάδοχος εταιρεία, η οποία έγινε δεκτή κι έτσι της κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
5. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει αλλοιώσεις στα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής. Ότι τους επισκευασμένους κάδους δεν τους είχε παραλάβει η αρμόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών αλλά κάποιοι υπάλληλοι. Ότι παρόλα αυτά, συντάχθηκε βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών και τέλος, ότι όλες αυτές οι παρατυπίες διέλαθαν του ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών οι οποίες προχώρησαν στην έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής.

Μετά τα πορίσματα του εσωτερικού ελέγχου ο κ. Μπουτάρης ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ζητώντας αυτή να γίνει από εξωτερικό παράγοντα. Έτσι απευθύνθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και ο γενικός γραμματέας Νικήτας Φραγκισκάκης ανέθεσε την ΕΔΕ σε υπηρεσιακή παράγοντα του δήμου Καλαμαριάς η οποία όπως προαναφέρθηκε, παρέδωσε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες το πόρισμά της.

Ελέγχει και η Δικαιοσύνη

 

Παράλληλα με τον εσωτερικό έλεγχο και την ΕΔΕ στην υπόθεση των διαγωνισμών παρενέβη και η Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, έπειτα από τα σχετικά δημοσιεύματα σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελέστηκαν τα αδικήματα της απιστίας και της ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του δημοσίου. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας ζήτησε να ελεγχθούν οι πράξεις της επιτρόπου με τις οποίες απέρριψε τα εντάλματα πληρωμής για τους δύο διαγωνισμούς. Να ελεγχθεί εάν έγιναν οι εργασίες οι οποίες περιγράφονταν στις δύο συμβάσεις και να εξεταστεί εάν υπήρξε οικονομική ζημία για το δήμο.

Ο κ. Ζήσης ανέθεσε την υπόθεση σε οικονομική επιθεωρήτρια η οποία έλαβε ένορκες καταθέσεις από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπου είχε αποκαλυφθεί πρώτα η όλη υπόθεση. Η εισαγγελική εντολή περιελάμβανε επίσης να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς, οι υπάλληλοι-προϊστάμενοι των τμημάτων Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Κίνησης καθώς και τα μέλη των επιτροπών που είχαν την ευθύνη παρακολούθησης των δύο διαγωνισμών. Επίσης, για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν και οι υπεύθυνοι της αναδόχου εταιρείας. Η έρευνα της οικονομικής επιθεωρήτριας είναι ακόμη σε εξέλιξη.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ