Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
x

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΣΤΑ ΑΕΙ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά να αποσυρθούν τα σχετικά άρθρα από το νομοσχέδιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τη διαφωνία της στην εισαγωγή των αποφοίτων ΙΕΚ με κατατακτήριες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο που προβλέπεται με το νομοσχέδιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εκφράζει η Σύνοδος Πρυτάνεων, η οποία συνεδριάζει σήμερα. Η Σύνοδος ζητεί την απόσυρση των εν λόγω άρθρων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου: Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.

Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ