Σάββατο 6 Ιουνίου 2020
x

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στη λύση της ηλεκτρονικά, δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προχωρά λόγω κορωνοϊού η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, διά περιφοράς, αύριο Παρασκευή  στις 10 το πρωί.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα «δια περιφοράς» όπως ορίζεται στην παρ. 1 (κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/ Α/7-6-2010) του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 179/2016 απόφασης 16ης /29-08-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: 1. «Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας». Ως προς την παράταση της διάρκειας της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 30 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-09-2022.

Η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οφείλεται στο κατεπείγον του θέματος λόγω λήξης της ημερομηνίας της Προγραμματικής σύμβασης στις 22-03-2020, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 177 του Ν. 3852/07-06-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ