Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

COCA-COLA 3E: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1,5 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Η επιστροφή θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω δανεισμού και εν μέρει μέσω υφιστάμενης ρευστότητας.

Σε κεφαλαιακή αναδιάρθρωση προτίθεται να προβεί η Coca-Cola Τρία Έψιλον με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της ποσού ύψους 548 εκατ. ευρώ περίπου, δηλαδή 1,50 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της.

Η επιστροφή θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω δανεισμού και εν μέρει μέσω υφιστάμενης ρευστότητας και υπόκειται σε έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις ρυθμιστικές αρχές.

Το ανωτέρω σχέδιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το οποίο θεωρεί ότι η προτεινόμενη αναδιάρθρωση προκρίνεται στηριζόμενη στις θετικές προοπτικές της Εταιρίας μακροπρόθεσμα.

Η προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου θα έχει ως αποτέλεσμα άμεσο όφελος όλων των μετόχων. Η εταιρία προτίθεται να αναστείλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών στην παρούσα φάση.

Coca-Cola 3E

Όπως αναφέρεται σε  ανακοίνωση της Coca-Cola 3E, θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Οκτωβρίου 2009 προκειμένου να εγκριθεί αρχικά η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το συνολικό ποσό των 548 εκατ. ευρώ περίπου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και εν συνεχεία η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 548 εκατ. ευρώ περίπου και η επιστροφή του ποσού της μείωσης σε μετρητά στους μετόχους της εταιρίας.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ