Σάββατο 28 Μαΐου 2022
x

ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΑΚΥΡΩΣΕ ΜΙΚΡΟΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Ακυρώθηκαν πέντε αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου με τις οποίες παραχωρήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο δωρεάν θέσεις στάθμευσης.

Ηχηρό χαστούκι προς τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η οποία ακύρωσε πέντε αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου με τις οποίες παραχωρήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο δωρεάν θέσεις στάθμευσης σε ιδιωτικές εταιρείες στο κέντρο της πόλης. Κατά της νομιμότητας αυτών των αποφάσισαν είχαν προσφύγει στην ΑΔΜΘ οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης "ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη", Σπύρος Βούγιας και Ανδρέας Κουράκης, οι προσφυγές των οποίων έγιναν δεκτές στο σύνολό τους.

Το θέμα είχε αναδείξει η Voria.gr τον περασμένο Νοέμβριο. Είχε γράψει τότε ότι η ΕΠΟΙΖ στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου είχε λάβει αποφάσεις για παραχώρηση δωρεάν θέσεων στάθμευσης σε τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως σημειωνόταν τότε, επρόκειτο για τις λεγόμενες "ειδικές θέσεις στάθμευσης" οι οποίες, με βάση τον ισχύοντα κανονισμό του δήμου, χορηγούνται σε κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα "στις δημόσιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που υπάγονται στις κατηγορίες φορέων του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με την παρ.6, του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, καθώς και σε φορείς που σύμφωνα με το καταστατικό τους επιτελούν κοινωνικό έργο (φιλανθρωπικό, στήριξης ευπαθών ομάδων κ.λπ.)".

Μόνον που στις τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις καμία από τις ιδιωτικές εταιρείες δεν ανήκαν σε αυτήν την κατηγορία. Η δε πέμπτη, ο ΦοΔΣΑ, με βάση τον κανονισμό του δήμου δικαιούταν δύο δωρεάν θέσεις στάθμευσης, αλλά του παραχωρήθηκε και τρίτη. Ωστόσο, πιο χτυπητή περίπτωση απ' όλες ήταν αυτή πολύ μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας με ετήσιο τζίρο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία παραχωρήθηκε δωρεάν θέση στάθμευσης σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Οι αποφάσεις εκείνες της ΕΠΟΙΖ είχαν ληφθεί κατά πλειοψηφία καθώς τις είχαν καταψηφίσει οι Σπύρος Βούγιας, Νέλλη Αηδονά και Ρία Καλφακάκου.

Χθες εκδόθηκαν οι αποφάσεις της ΑΔΜΘ επί των προσφυγών τις οποίες είχαν καταθέσει τον περασμένο Δεκέμβριο οι κ. Βούγιας και Κουράκης. Το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης και στις πέντε περιπτώσεις είναι πανομοιότυπο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι και οι πέντε αποφάσεις της ΕΠΟΙΖ παραβιάζουν τόσο τον κανονισμό 1549/2013 του δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και το άρθρο 73 παρ.1 υποπερ. αδ του Ν. 3852/2010. Οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης επισημαίνουν, μάλιστα, την αντίφαση ότι, ενώ κατά τη λήψη των αποφάσεών της η ΕΠΟΙΖ επικαλείται τον κανονισμό 1549/2013, παρ' όλα αυτά τον παραβιάζει. Σημειώνει, δε, ότι για το παράτυπο της απόφασης είχε προειδοποιήσει με έγγραφό της προς την ΕΠΟΙΖ το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών του δήμου.

Οι βασικοί λόγοι της ακύρωσης

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων της ΑΔΜΘ οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι αποφάσεις της ΕΠΖ κρίθηκαν άκυρες είναι οι εξής δύο:

1. Αντίκεινται στον κανονισμό 1549/2013 του δήμου Θεσσαλονίκης με τον οποίο καθορίστηκαν οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων στις οποίες παραχωρούνται θέσεις στάθμευσης, όπως ξενοδοχεία, προξενεία, ιεροί ναοί κ.λπ. στις οποίες δεν υπάγονται οι εταιρείες στις οποίες παραχωρήθηκαν οι δωρεάν θέσεις στάθμευσης.

2. Αντίκεινται σε διάταξη του Ν. 3852/2010 ο οποίος θέτει ως προϋπόθεση για την παραχώρηση δωρεάν θέσης στάθμευσης την ύπαρξη γνώμης εκ μέρους της οικείας Κοινότητας, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση, δεν ζητήθηκε.

Πριν από την έκδοση των αποφάσεών της η ΑΔΜΘ ζήτησε από τον δήμο να καταθέσει στοιχεία υπέρ της νομιμότητας των αποφάσεων της ΕΠΟΙΖ. Όπως, μάλιστα, αναφέρεται στις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης, χρειάστηκε να υπάρξουν επανειλημμένες οχλήσεις προς τον δήμο προκειμένου να αποστείλει την αιτιολόγηση των αποφάσεών του. Σχολιάζοντας τη συμπληρωματική αιτιολόγηση περί της νομιμότητας των αποφάσεων της ΕΠΟΙΖ που απέστειλε ο δήμος, η ΑΔΜΘ στις αποφάσεις της αναφέρει ότι "όσον αφορά στα διατυπωθέντα μετά την έκδοση της απόφασης επιχειρήματα του δήμου, τα οποία εκτίθενται στο αριθ.πρωτ.366141/31-12-2020 έγγραφο απόψεων αυτού, επισημαίνουμε ότι στη δημόσια διοίκηση, την οποία διατρέχει στο σύνολό της η αρχή της νομιμότητας, απαιτείται να υπάρχει νόμιμη αιτιολογία και τεκμηρίωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη λήψη των αποφάσεων των οργάνων της και δεν υφίστανται αυταπόδεικτα στοιχεία και γεγονότα, ούτε λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές προθέσεις των οργάνων αυτής".

Επισημαίνει, εν ολίγοις, ότι εάν ο δήμος θέλει να εκχωρεί δωρεάν θέσεις στάθμευσης σε ιδιωτικές εταιρείες, θα πρέπει προηγουμένως να αλλάξει τον κανονισμό 1549/2013. Η τελική κρίση της ΑΔΜΘ και στις πέντε περιπτώσεις καταλήγει ως εξής: "επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη μη νόμιμα, σε αντίθεση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις".

"Οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης αποκαθιστούν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη θεσμική αξιοπιστία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε τεκμηριωμένα και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, του δημοτικού συμβουλίου και της διοίκησης συνολικά οι οποίες κινούνται συχνά στα όρια της νομιμότητας", αναφέρει σε δήλωσή του στη Voria.gr ο Σπύρος Βούγιας.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Κουράκης δήλωσε ότι οι "οι ακυρωτικές αποφάσεις τις οποίες εξέδωσε η Αποκεντρωμένη, εδράζονται στην κανονισμό 1549/2013 του δήμου Θεσσαλονίκης τον οποίο είχε εκπονήσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όταν ήμουν πρόεδρός της. Σας πληροφορώ ότι δεν ήταν εύκολη η απόφαση εκείνη, καθώς υπήρχαν πολλές αντιστάσεις". Ο κ. Κουράκης προσθέτει επίσης, ότι "αυτή δεν είναι η μόνη αυθαιρεσία που κάνει η διοίκηση του κ. Ζέρβα. Φαίνεται, όμως, ότι τελικά θα πρέπει να προσβάλλουμε τις αποφάσεις προκειμένου να υπάρχει χρηστή διοίκηση στον δήμο".
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ