Κυριακή 5 Ιουλίου 2020
x

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ

Σύμφωνα με τον δήμο, κατ' εξαίρεση και μόνο για το 2020 λόγω της πανδημίας απλοποιείται η διαδικασία για την απευθείας παραχώρηση (όμοροι)

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση αιγιαλού εντός των διοικητικών του ορίων καθόρισε η οικονομική επιτροπή του δήμου Νέας Προποντίδας σε συνεδρίαση την περασμένη Δευτέρα.

Στη συνέχεια με κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα και με την 145/2020 απόφαση εγκρίθηκε η διενέργεια δημοπρασίας, καθώς οι όροι χρήσης σύμφωνα με την ΚΥΑ.      

Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, απεστάλη προς έγκριση στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου η διακήρυξη δημοπρασίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

Εν συνεχεία κι αφού υπάρξει η σχετική σύμφωνη γνώμη θα αποσταλεί για δημοσίευση στον τύπο. Η ημέρα διενέργειας δημοπρασίας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες από τη σχετική δημοσίευση.

Ταυτόχρονα, σχετικά έγγραφα αποστέλλονται προς έγκριση στη αρχαιολογική υπηρεσία και στη διεύθυνση Περιβάλλοντος για περιοχές Natura.

Οι εγκρίσεις των συγκεκριμένων υπηρεσιών πρέπει να προηγούνται της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.     

Κατ' εξαίρεση και μόνο για το 2020 λόγω της πανδημίας απλοποιείται η διαδικασία για την απευθείας παραχώρηση (όμοροι). Όσοι είχαν δηλαδή συνάψει μισθωτήρια το 2019 δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις υποβάλλοντας:

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφουν ότι δεν έχουν καταλάβει τον συγκεκριμένο χώρο και ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραχώρησης.
  3. Το τοπογραφικό διάγραμμα της προηγούμενης μίσθωσης.
  4. Φορολογική Ενημερότητα τελευταίων 30 ημερών.
  5. Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατά περίπτωση έναρξη επαγγέλματος για να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα που ασκείται δικαιούται παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  6. Δημοτική Ενημερότητα.

Σημειώνεται ακόμη ότι σε περίπτωση, που ανάμεσα στο κατάστημα και στον αιγιαλό παρεμβάλλεται κοινόχρηστος χώρος, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκδώσουν πρώτα τη σχετική άδεια κοινοχρήστου χώρου, ώστε να αποκτήσει η επιχείρηση το δικαίωμα της ομορότητας με τον αιγιαλό/παραλία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους όμορους υποβάλλονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου στα Ν. Μουδανιά, ενώ τα σχετικά έντυπα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του δήμου: www. nea-propontida.gr.               

Για τις μισθώσεις παραχώρησης μέσω δημοπρασίας οι όροι, οι θέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα περιέχονται στη δημοσίευση της διακήρυξης δημοπρασίας. Σε περίπτωση, τέλος, που υπάρχει ενδιαφέρον για άλλη θέση -πέρα αυτών που προβλέπονται στην παρούσα διαδικασία- μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 31-5-2020, ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα διενέργειας δεύτερης δημοπρασίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ