Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
x

BIOREAL: 1,3 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Στόχος του προγράμματος BIOREAL και της κατασκευής μιας μονάδας κομποστοποίησης που προτείνεται είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων

Την ένταξη στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας ‘’BIOREAL’’, συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης 1.284.942 ευρώ, πέτυχε ο Δήμος Θερμαϊκού.

Στόχος του προγράμματος BIOREAL και της κατασκευής μιας μονάδας κομποστοποίησης που προτείνεται είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των αποβλήτων, που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.

⦁    Μείωση αποβλήτων: επίτευξη σημαντικού ποσοστού εκτροπής των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων από χώρους υγειονομικής ταφής.
⦁    Προστασία δημόσιας υγείας.
⦁    Εμπλουτισμός εδάφους: αποτελεσματική επιστροφή της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, με πολλαπλά οφέλη.
⦁    Εξοικονόμηση χρημάτων.
⦁    Κοινωνικά οφέλη.
⦁    Οικονομικά οφέλη: ο στόχος είναι να απορροφηθούν τα κονδύλια από διάφορους άξονες χρηματοδότησης που θα διευκολύνει οικονομικά και θα δράσει και ως οικονομικό κίνητρο, προς επιχειρήσεις και τοπικές αρχές που επιθυμούν ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης και της ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων (όπως είναι τα πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων και τα υπολείμματα τροφών).

Η βασική ωφελούμενη ομάδα είναι οι κάτοικοι του δήμου καθώς επίσης και οι τουρίστες και οι επισκέπτες της περιοχής. 

Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί τη βάση για έναν ευρύτερο σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων και των άλλων αποβλήτων για όλο τον Δήμο συνολικά. «Είναι γεγονός ότι οι Δήμοι τα επόμενα χρόνια, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις σε ότι αφορά τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων, που σε εύλογο χρονικό διάστημα κατακλύζονται από μικροοργανισμούς και άλλα έμβια όντα, όπως είναι τα πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων και τα υπολείμματα τροφών. Αυτή η ιδιαιτερότητά τους καθιστά απαραίτητη και την ιδιαίτερη διαχείριση και την αξιοποίησή τους. Με την ορθολογική διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων θα μειώνονται  οι ποσότητες που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, θα μειώνεται η ρύπανση και θα βελτιώνεται ποσοτικά και ποιοτικά τη διαδικασία της ανακύκλωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Θερμαϊκού κ. Γιάννη Μαυρομάτη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης για το ξεκίνημα του προτεινόμενου έργου της πρότασης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ