Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή θα έχουν διάρκεια έξι μήνες. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

Ξεκινούν από σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο ύψος της συμβολής του με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16».

Οι εργασίες δεν θα εκτελεστούν ταυτόχρονα αλλά θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις και συνολικά θα έχουν διάρκεια έξι μήνες. Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Η Διεύθυνση Τροχαίας ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Αναλυτικά οι τρεις φάσεις, σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας:

ΦΑΣΗ 1η:

(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16), στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 360 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 931 και σε μέγιστο μήκος χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα ένα (1571) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(2) Η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 6,75 μέτρων (3,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,75 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(3) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16), στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 990 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 340 και σε μέγιστο μήκος χιλίων εξακοσίων πενήντα (1650) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(4) Η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 7,5 μέτρων (3,75 μέτρα έκαστη λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(5) Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών θα πραγματοποιηθούν εργασίες εξυγίανσης και ασφαλτόστρωσης επί της υφιστάμενης κεντρικής διαχωριστικής νησίδας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1 (μήκους 1750 περίπου μέτρων από Χ.Θ. 500 + 290 έως Χ.Θ. 502 + 040).
(6) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους Α,B,C και D θα διεξάγεται κανονικά, όπως απεικονίζεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1 και σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα των ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ.
(7) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), μειώνεται σταδιακά στα ογδόντα 80 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.
(8) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στους κλάδους Α,B,C και D του Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16), μειώνεται σταδιακά στα πενήντα 50 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.1.

ΦΑΣΗ 2η:

(1) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16) , στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται κανονικά από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 6,75 περίπου μέτρων (3,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(2) Επισημαίνεται ότι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της ζώνης των εργασιών θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων (είσοδο) προς τον Κλάδο Β, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(3) Επισημαίνεται ότι οι Κλάδοι Α & C αποχωρίζονται από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα) και εξέρχονται / εισέρχονται στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο μέσω ειδικού διαμορφωμένου διαδρόμου, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(4) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16) από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 931 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 440 και σε μέγιστο μήκος χιλίων τετρακοσίων ενενήντα ένα (1491) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(5) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπεται στο προσωρινά διαμορφωμένο οδικό τμήμα (ασφαλτοστρωμένη διαχωριστική νησίδα Φάσης 1ης ) ελάχιστου πλάτους έξι (06) μέτρων (2,75 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(6) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους Α,B,C και D θα διεξάγεται κανονικά, όπως αναγράφεται στο ανωτέρω στ΄ σχετικό και σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα των ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ. Η κίνηση των οχημάτων στους Κλάδους A,B,C και D θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,25 - 3,25 - 3,65 και 3,45 μέτρων αντίστοιχα.
(7) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), μειώνεται σταδιακά στα εξήντα 60 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.
(8) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στους κλάδους Α,B,C και D του Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16), μειώνεται σταδιακά στα πενήντα 50 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.2.

ΦΑΣΗ 3η:

(1) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16) , στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 5,75 περίπου μέτρων (2,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(2) Επισημαίνεται ότι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο ύψος της ζώνης των εργασιών θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων από και προς τους Κλάδους C (λωρίδα επιβράδυνσης – είσοδος οχημάτων) & A (λωρίδα επιτάχυνσης – έξοδος οχημάτων), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(3) Επισημαίνεται ότι οι Κλάδοι B & D αποχωρίζονται από τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη) και εξέρχονται / εισέρχονται στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο μέσω ειδικού διαμορφωμένου διαδρόμου, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(4) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (ύψος κόμβου Κ16) από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 500 + 380 έως το ύψος της Χιλιομετρικής Θέσης 501 + 980 και σε μέγιστο μήκος χιλίων εξακοσίων (1600) περίπου μέτρων, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(5) Στη συγκεκριμένη Φάση των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, η κυκλοφορία των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη θα εκτρέπεται στο προσωρινά διαμορφωμένο οδικό τμήμα (ασφαλτοστρωμένη διαχωριστική νησίδα Φάσης 1ης + αριστερό μέρος οδοστρώματος του ρεύματος πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα) ελάχιστου πλάτους 5,75 μέτρων (2,5 μέτρα η αριστερή λωρίδα και 3,25 μέτρα η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας), όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(6) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους Α,B,C και D θα διεξάγεται κανονικά, όπως αναγράφεται στο ανωτέρω στ΄ σχετικό και σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα των ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ. Η κίνηση των οχημάτων στους Κλάδους A,B,C και D θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 3,35 – 3,5 – 3,35 και 3,5 μέτρων αντίστοιχα.
(7) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), μειώνεται σταδιακά στα εξήντα 60 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών, όπως απεικονίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό σχεδιάγραμμα Σ.3.
(8) Το ανώτατο όριο ταχύτητας στους κλάδους Α,B,C και D του Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (κόμβος Κ16), μειώνεται σταδιακά στα πενήντα 50 χλμ/ώρα κατά μήκος της ζώνης των εργασιών

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ