Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020
x

ΑΠΟ 10-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση από σήμερα έως και τις 15 Απριλίου ώρα 3:00μμ, επιλέγοντας έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία

Πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς του κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθώς και σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2019-2020 απήθυνε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιο αναλυτικά, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του υπουργείου καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν: α) στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση από σήμερα, 10 Απριλίου, έως και τις 15 Απριλίου ώρα 3:00μμ, επιλέγοντας έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.).

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τα καθήκοντα των αποσπώμενων, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, απόφαση του υπουργού, η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Για την παροχή εκπαιδευτικού έργου: 1) Σε διαφορετικό της οργανικής τους θέσης σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο), 2) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το διδακτικό έτος 2019-2020, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από  σήμερα, 10 Απριλίου, έως 15 Απριλίου ώρα έως 3:00μμ, επιλέγοντας έως τέσσερα  σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και έως πέντε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.

Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, απόφαση του υπουργού, η οποία έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr), με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ