Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020
x

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 40% ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το μέτρο αυτό είναι εύλογο στις μέρες του κορωνοϊού αλλά για την απρόσκοπτη εφαρμογή του απαιτούνται διευκρινίσεις σε δύο τουλάχιστον επίπεδα.

Την υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων, προβλέπει σχετική διάταξη για την Αττική που αναμένεται να ισχύσει, με σχετική ΚΥΑ, και για τη Θεσσαλονίκη.

Το μέτρο αυτό είναι εύλογο στις μέρες του κορωνοϊού, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά –σύμφωνα με εκπροσώπους επιχειρήσεων- για την απρόσκοπτη εφαρμογή του απαιτούνται διευκρινίσεις από την πλευρά της Πολιτείας σε δύο τουλάχιστον επίπεδα:

Πρώτον, ποιος καθορίζει εάν ένας εργαζόμενος μπορεί να προσφέρει τηλεργασία και κυρίως αν αυτή τη δυνατότητα έχει το 40% του προσωπικού μιας εταιρείας; Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που στο καθεστώς της εξ’ αποστάσεως εργασίας μπορεί να ενταχθεί ποσοστό μικρότερο από το 40%. Ειδικά στις μικρομεσαίες με όρους αγοράς –για παράδειγμα αυτές που έχουν 10 ή 20 εργαζομένους- το αν θα δουλεύουν στον χώρο εργασίας 6, 8,12 ή 16 εργαζόμενοι ενδέχεται να είναι καθοριστικό για τη λειτουργία και την αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Δεύτερον, -και ίσως πιο επείγον: ποιες ακριβώς επιχειρήσεις, δηλαδή, στη γλώσσα της εφορίας, ποιοι ακριβώς είναι οι ΚΑΔ που υποχρεούνται να θέσουν το 40% των εργαζομένων σε εξ’ αποστάσεως εργασία; Εάν αυτό δεν διευκρινιστεί με ακρίβεια κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, που στην προκειμένη περίπτωση «μεταφράζονται» σε πρόστιμα, τα οποία ενδεχομένως θα επιβληθούν αδίκως.

Όπως προβλέπει η διάταξη οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση –εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το θέμα, λοιπόν, είναι σοβαρό και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες υπόψιν των αρμοδίων, χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Τώρα, μάλιστα, που η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο «κόκκινο» και η διάταξη θα πρέπει να εφαρμοστεί, οι απαντήσεις είναι απαραίτητες και πρέπει να δοθούν γρήγορα, ώστε οι υπόχρεοι να ανταποκριθούν εντός του 24ώρου.  
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ