Τρίτη 2 Μαρτίου 2021
x

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι

Σε 12.221 ανέρχονται οι θέσεις από 568 φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης που είναι κενές και θα καλυφθούν μέσω της κινητικότητας.

Από αυτές οι 11.228 (ποσοστό 92%) θα καλυφθούν μέσω μετατάξεων και οι υπόλοιπες 993 (8%) με αποσπάσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών, αφού αξιολόγησε τα αιτήματα των φορέων, ανάρτησε τις εγκεκριμένες θέσεις (περίπου το 90% των αιτημάτων) στη σχετική εφαρμογή apografi.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.

Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση του κύκλου κινητικότητας 2020 αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά πρόσωπα).

Στους δήμους οι θέσεις για μετάταξη ή απόσπαση είναι 4.056 (33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων) και στις περιφέρειες 1.239 (10% των θέσεων).

Ως προς τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, η μερίδα του λέοντος αφορά το Παιδείας & Θρησκευμάτων (1.650 θέσεις), ενώ σημαντικός αριθμός θέσεων προβλέπεται και για τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (775), Οικονομικών (530), Πολιτισμού και Αθλητισμού (430) και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (419).

Τέλος, προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (453) και στις Ανεξάρτητες Αρχές (375).

Στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 και σε συνέχεια ανάρτησης των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπαση για προσωρινή κάλυψη αναγκών από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για 10 συνολικά θέσεις έως και τριών φορέων κατ` ανώτατο όριο.

Αναλυτικά, οι θέσεις που αναρτήθηκαν προς πλήρωση για αποσπάσεις και μετατάξεις έχουν ως ακολούθως:

 

 

ΦΟΡΕΙΣ

Αποσπάσεις

Μετατάξεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

386

388

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

17

332

349

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9

732

741

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

2

666

668

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

24

1621

1645

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

692

692

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

54

1679

1733

 

 

108

6108

6216

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

219

219

 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

0

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

12

6

18

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (πρώην ΕΣΥΕ)

 

66

66

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

3

3

 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

17

17

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20

 

20

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

1

1

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

1

2

3

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

6

8

14

 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

3

4

7

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΕΕ)

3

4

7

 

 

45

330

375

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16

299

315

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

142

142

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

13

82

95

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

12

206

218

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

45

730

775

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

6

127

133

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14

84

98

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

27

503

530

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

125

1525

1650

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

238

181

419

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

68

362

430

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

71

7

78

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

139

42

181

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

15

24

39

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

347

347

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

51

129

180

 

 

840

4790

5630

 

Γενικό Άθροισμα**

993

11228

12221

 

** Στις εγκεκριμένες των Υπουργείων περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, και των εποπτευόμενων φορέων.

Στις εγκεκριμένες των Α.Δ περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων, καθώς και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων και φορέων αυτών.

 

 

 

 

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ