Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
x

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ EMAIL ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για τις καταγγελίες για την ανασφάλιστη εργασία.

Μέσω της ιστοσελίδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας θα μπορούν να γίνονται επώνυμα ή και ανώνυμα καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας (διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr),  επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

Η  επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυ-
δρομική αποστολή), πρωτοκολλούνται και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Επίσης, η απόφαση δίνει προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου στους εργοδότες να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα γίνονται όλες οι αναγγελίες αλλά και θα στέλνονται τα e mails με τα...πρόστιμα.

Δείτε την απόφαση εδώ




A+
A-







ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ