Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
x

ΑΓΣ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και της Bιβλιοθήκης Καλαμπάκας για κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής

Συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με τη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού KDK. Στο πλαίσιο της θα πραγματοποιηθούν τρία σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους, τα οποία θα υλοποιηθούν από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΑΓΣ από τα μέσα Νοεμβρίου 2019 έως τις αρχές Μαρτίου 2020 με τίτλο: «Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς επαγγελματίες κτηνοτρόφους».

Οι θεματικές ενότητες συνδέονται με την εφαρμογή σωστών διαχειριστικών πρακτικών σε βοοειδή κρεοπαραγωγής κι αιγοπρόβατα και είναι σχετικές με την ευζωία των ζώων που οδηγεί στην καλύτερη ποιότητα πρωτογενούς παραγωγής. Επιπλέον, θα υλοποιηθεί εξειδικευμένο βιωματικό σεμινάριο για τους αποφοίτους του περσινού κύκλου σεμιναρίων που θα είναι επικεντρωμένο σε θέματα γενετικής βελτίωσης, υγιεινής εγκαταστάσεων και ζωικού κεφαλαίου, υπολογισμού σιτηρεσίων, διαχείρισης βοσκών και επιλογής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Από κάθε ομάδα θα επιλεγούν 15 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν δωρεάν την εκπαίδευση.

Η βιωματική εκπαίδευση αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου 2019 και το πρόγραμμα διδασκαλίας και συμβουλευτικής θα είναι διάρκειας 48-54 ωρών σε διάστημα οκτώ μηνών, προκειμένου η κατάρτιση των κτηνοτρόφων να συνδεθεί φυσικά με τον ετήσιο κύκλο του ζωικού κεφαλαίου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε κάθε παραγωγικό στάδιο.

Να σημειωθεί ότι αυτοί που θα παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων είναι γεωπόνοι-ζωοτέχνες, κτηνίατροι και ειδικοί του κτηνοτροφικού κλάδου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών (αιγοπρόβατα και βοοειδή) είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία, την προμήθεια τροφίμων και την ενδυνάμωση των αγροτικών περιοχών στη λεκάνη της Μεσογείου, ιδίως στις ορεινές και τις παραμεθόριες περιοχές. Το πρόγραμμα, για το οποίο συνεργάζονται η βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, έχει ως στόχο να βοηθήσει: α) την τοπική κτηνοτροφική κοινότητα, έναν πυρήνα της ευρύτερης γεωργικής διάρθρωσης της περιοχής της Καλαμπάκας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης βιώσιμων κτηνοτροφικών μονάδων και βελτιώνοντας την οικονομική απόδοση της γεωργο-κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, β) τον ευρύτερο κλάδο της κτηνοτροφίας για την παραγωγή προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην περιοχή, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη βέλτιστη τοποθέτηση της περιοχής και διαφοροποίηση της  με τον ανταγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα στις κυρίες: Φωτεινή Κεφάλα 2310492850 και Θεόπη Κατσιαμάνη 2432023044
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ