Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022
x

INTERLIFE: ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022

Η παραγωγή στον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ανήλθε σε 22.133.213 ευρώ (αύξηση 6,81% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου 2021).

Σημαντική αύξηση παραγωγής στον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κατέγραψε η INTERLIFE Ασφαλιστική το α’ εξάμηνο του 2022 ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ασφαλιστική αγορά.

Συγκεκριμένα, η Παραγωγή στον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ανήλθε σε 22.133.213 ευρώ (αύξηση 6,81% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου 2021) και η Παραγωγή Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών ανήλθε σε 18.583.581 ευρώ (αύξηση 15,62% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου 2021). Επισημαίνεται ότι, η σχέση συμμετοχής μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 54% - 46% (έναντι 57% - 43% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2021).

Ο στόλος των ασφαλισμένων οχημάτων στις 30/6/2022 έφθασε τα 393.208 οχήματα (αύξηση 8,91% έναντι του στόλου των ασφαλισμένων οχημάτων στις 31/12/2021), ανεβάζοντας το ποσοστό μεριδίου αγοράς που κατέχει η Εταιρεία στο 5,89%.

Σχολιάζοντας την αύξηση παραγωγής του α' εξαμήνου 2022 ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης δήλωσε:

«Για άλλη μια φορά, η Εταιρεία μας κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής.  Η επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων είναι αξιοσημείωτη, καθώς καταδεικνύει την ανθεκτικότητα και την προσήλωση στους στόχους μας. Εκτιμώ ότι, εμπλουτίζοντας συνεχώς τα προϊόντα μας, ενισχύοντας το Ανθρώπινο Δυναμικό μας και παρέχοντας διαρκή στήριξη στο Δίκτυο Συνεργατών μας, ο θετικός ρυθμός θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2022».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ