Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 12,3% ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΣΤΟΝ ΟΛΠ

Αύξηση εσόδων σημειώθηκε στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά 25,3% και 18,3% ή ποσού 2,4 εκατ. και 1,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Αύξηση 12,3% παρουσίασε το 2019 ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ και ανήλθε σε  149,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,9  εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 16,3 εκατ.ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019 η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 17,1% ή κατά  9,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αύξηση εσόδων σημειώθηκε στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά  25,3% και 18,3% ή ποσού  2,4 εκατ. και  1,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε  47,6 εκατ. ευρώ έναντι  42,3  εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12.5% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ, της χρήσης 2018.

Επίσης, η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει  5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό  Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018. Σημαντική αύξηση 32% σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε  106,7 εκατ. ευρώ έναντι   80,9 εκατ. το 2018.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε   0,5388 ευρώ από  0,4240 το 2018 (αύξηση 27 %).

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang δήλωσε ότι ‘'Το 2019 ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά που αποδίδεται τόσο στο προσωπικό όσο και στη Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.». Ανέφερε επίσης ότι «το 2020, ύστερα από τις σχετικές εγκρίσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη υλοποίησης του Master Plan». «Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συνεισφέρουμε περισσότερο στους εμπλεκόμενους φορείς, στις τοπικές κοινωνίες και συγχρόνως να αυξήσουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους της εταιρείας» τόνισε.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ