Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
x

ΑΕΚ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑΣ»

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα γίνει γνωστός ο νικητής στις 22/1 και έπειτα θα ξεκινήσουν τα έργα στο εσωτερικό του γηπέδου.

Την έναρξη του διαγωνισμού για την ανάδοχο εταιρεία που θα κατασκευάσει το εσωτερικό της «Αγιάς-Σοφιάς» ανακοίνωσε και επίσημα η Περιφέρεια Αττικής.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα γίνει γνωστός ο νικητής στις 22/1 και έπειτα θα μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα και σε αυτό το σκέλος του έργου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Περιφέρειας για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ:

«Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας”, συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 86585).
Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/1/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ