Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021
x

ΑΑΔΕ: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΥΦ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ στο πλαίσιο στήριξης των φορολογούμενων.

Διευρύνεται η προθεσμία για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια των φορολογουμένων πολιτών και των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν όσο πιο ανώδυνα τις δυσκολίες από την πανδημία του κορωνοϊού.

Αναλυτικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

  • Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) του ημερολογιακού έτους 2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020, ενώ
    η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020.
  • Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή
    ημερομηνία τροποποίησής της από 01/02/2020 έως 30/04/2020, καθώς και των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από
    01/02/2020 έως 31/05/2020, ή αρχικών ακυρωτικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 01/02/2020 έως 31/05/2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ